Ajankohtaista

Haemme museomestaria vakituiseen tehtävään!

Museomestarina työskentelet teknisenä työntekijänä Tekniikan museon kokoelma-, näyttely- ja yleisötyön tehtävissä. Työ sisältää myös museon ICT-tekniikkaan ja kiinteistönhuoltoon liittyviä tehtäviä.

Toivomme, että sinulla on museomestarin ammattitutkinto tai muu soveltuva teknisen alan tutkinto tai museotyössä hankittu ammattitaito. Suomen kielen taitosi on hyvä ja puhut myös englantia. Muu kielitaito on eduksi. Sinulla on B-ajokortti.

Arvostamme monipuolista työkokemusta kokoelma- ja näyttelyteknisistä tehtävistä, hyviä ICT-taitoja sekä AV-tekniikan hallintaa, kiinteistöteknistä perusosaamista sekä kiinnostusta tekniikan historiaan. Suhtaudut joustavasti vaihteleviin tehtäviin, osaat omatoimisesti järjestellä työsi ja olet aktiivinen työyhteisön jäsen. Olet valmis oppimaan uutta ja osaat soveltaa oppimaasi työtavoissa- ja menetelmissä. Haluat kehittyä työssäsi ja kehittää työtehtävääsi, mutta et kaihda rutiinitehtäviä.

Tarjoamme innostavan työyhteisön ja monipuolisen työtehtävän. Työyhteisömme arvot ovat vuorovaikutus, yhdenvertaisuus ja rohkeus. Työpisteesi on Tekniikan museossa Helsingissä osoitteessa Viikintie 1. Museon varastot sijaitsevat Karkkilassa ja Jyväskylässä.

Tekniikan museo noudattaa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Akavan Erityisalat AE ry:n välistä työehtosopimusta. Museomestarin tehtävä sijoittuu vaativuusluokkaan 2. Tehtäväkohtainen peruspalkka on 1 893,20 €. Henkilökohtaista lisää maksetaan 25 – 40 % osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. Aloitus tehtävässä sopimuksen mukaan tai viimeistään 15.4.2020. Tehtävä on vakituinen ja siinä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tekniikan museo on valtakunnallinen tekniikan alan vastuumuseo, joka sijaitsee Helsingin Vanhassakaupungissa. Museo on Suomen teollisuuden ja tekniikan alan menneisyyden tallentaja sekä nykyhetken tulkitsija, joka luotaa katseensa tulevaisuuteen. Museon kokoelmat muodostavat kertomuksen Suomen tiestä agraariyhteiskunnasta globaaliksi teknologia-alan toimijaksi. Vuonna 2019 museossa kävi noin 42 000 vierailijaa.

 

Haku on avoinna 24.1.2020 klo 17 saakka. Haastattelut järjestetään helmikuussa viikoilla 6 ja 7 Tekniikan museossa.

Hakemukset osoitetaan sähköpostilla kokoelmapäällikkö Kirsi Ojalalle, kirsi.ojala@tekniikanmuseo.fi.
Lisätietoja myös puhelimitse: 050 520 8755

Oppimateriaalin kansikuva, jossa silmälasipäinen lamppuhahmo sinisellä pohjalla.

Sähähtävää sähköä – Uusi opetusmateriaali sähköstä ja sähkölaitteista esi- ja alkuopetukseen

Millaista elämä olisi ilman sähköä? Montaako sähkölaitetta olet tänään käyttänyt?

Sähkö on niin arkinen asia, ettei sen olemassaoloa usein tule edes ajatelleeksi. Silti jokaisella, myös pienimmillä oppilailla, on sähköstä ja sen käytöstä omakohtaista kokemusta. Tekniikan museon Kummituksen keksintökoje -näyttelyyn liittyvässä Sähähtävää sähköä -opetusmateriaalissa sähkön ja tekniikan olemusta, ilmiöitä ja muutosta pohditaan tekemisen ja kokeilemisen kautta.

Yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan koordinaattori Merike Keslerin sekä Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n kanssa toteutettu Sähähtävää sähköä -opetusmateriaali on tarkoitettu esi- ja alkuopetuksen opettajille, kerhotoiminnan ohjaajille ja varhaiskasvattajille. 

Opetusmateriaali tarjoaa vinkkejä käytettäväksi sähkötekniikan tutkimiseen niin Kummituksen keksintökoje -näyttelyssä kuin museon ulkopuolella. Materiaalissa perehdytään sähkön käyttöön arjessa eri aikoina, tekniikan ja infrastruktuurin muutokseen, tuttuun ja tuntemattomaan teknologiaan, sekä laitteiden käyttöön ja kierrätykseen.

Sähähtävää sähköä -materiaalin ydin on teknologia- ja ympäristökasvatus. Monipuolisten tehtävien avulla lapsilla on mahdollisuus kehittää myös matemaattisia taitojaan. Materiaalissa lapsia ohjataan esi- ja alkuopetuksen perusteiden (Opetushallitus, 2014) mukaisesti monipuolisten kokeellisten ja leikillisten menetelmien avulla harjoittelemaan tieteellistä ajattelua havainnoinnin, luokittelemisen, tutkimisen, päättelemisen, ongelmanratkaisun, järjestämisen ja mittaamisen kautta.  

Materiaali jakautuu viiteen teemaan, joiden ensimmäinen tehtäväosio on suoraan toteutettavissa Tekniikan museon näyttely-ympäristössä. Museotehtävien lisäksi jokaiseen teemaan kuuluu omassa oppimisympäristössä suoritettavia soveltavia tehtäviä.

Opetusmateriaali on ladattavissa sähköisesti Tekniikan museon verkkosivuilta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lapsia tutkimassa museoesineitä.

Tulevaisuuden Tekniikan museota tekemässä -joukkorahoituskampanja keräsi 4050€ museon tulevaisuustyöhön

Kiitos kaikille mesenaateillemme! Tekniikan museon joukkorahoituskampanja on nyt päättynyt.

Kampanja tuotti 4050€, joka käytetään Teknikan museon tulevaisuustyöhön. Tulevaisuuden Tekniikan museo toimii yhä enemmän yhdessä eri yhteisöjen kanssa, tekee teknologiaperintöämme näkyväksi ja on kansainvälisestikin mielenkiintoinen toimija.

Joukkorahoituskampanja oli yksi Tekniikan museon 50-vuotisjuhlavuoden tempauksia. Juhlavuoteen on mahtunut lukuisia kohokohtia, kuten marraskuussa avautunut Kummituksen keksintökoje -näyttely sekä lukuisat yleisötapahtumat.

Juhlavuonna olemme halunneet tuoda esille myös vakavampia asioita. Yhteistä teknologiaperintöämme vaaliva Tekniikan museo tarvitsee taloudellista tukea tulevaisuustyölleen. Visiomme on, että Tekniikan museo lisää toiminnallaan osallisuutta teknologiaan ja teknologiaperintöön. Tehtävämme on kasvattaa ymmärrystä teknologisesta ympäristöstä ja sen ajallisista muutoksista sekä vahvistaa valmiuksia osallistua ja vaikuttaa arkeen ja yhteiskuntaan. Toiminnan keskiössä on yleisöjemme suhde teknologiaan.

Käynnistämme aktiivisen yleisölähtöisen kehitystyömme vuonna 2020 yhteistyössä sidosryhmiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa.

Museoinno-hanke kehitti innovaatiokoulutusta museoissa

Kaksivuotinen Museot innovaatioalustoina -kehittämishanke päättyi marraskuun lopussa.  

Aboa Vetus & Ars Nova -museon, Tekniikan museon, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Nuori Yrittäjyys ry:n yhteistyönä toteuttaman hankkeen tavoitteena oli hyödyntää museoympäristöä innovaatioiden ja yhteiskunnallisen keskustelun alustana sekä kehittää monialaista yhteistyötä. Hankkeen aikana toteutettiin ajatushautomoita ja innovointikursseja, jotka oli suunnattu korkeakouluopiskelijoille. 

Hanke osoitti, että museot soveltuvat erinomaisesti innovointikäyttöön. Museoympäristöt ovat moniaistisia ja ne kannustavat ideoimaan ja käyttämään luovuutta. Museotilan huomattiin myös helpottavan ajatusten jakamista ja ryhmätyöskentelyä.

Hankkeeseen osallistuneet korkeakouluopiskelijat kokivat oppineensa tulevaisuuden työelämätaitoja, sekä saaneensa varmuutta jakaa ideoitaan ja luottaa omiin kykyihinsä. Nuoret näkivät hankkeen myötä museot aiempaa monipuolisempina toimijoina. Museoiden yhteiskunnallista tehtävää kuvattiin tärkeäksi. Museoilta kuitenkin toivottiin lisää dynaamisuutta ja toiminnallisuutta, sekä rohkeutta ottaa kantaa yhteiskunnallisiin keskusteluihin.

Hankkeessa testattiin museoympäristössä ongelmanratkaisukykyä ja ryhmätyötaitoja kehittäviä innovaatiomenetelmiä. Menetelmät on koottu hankkeen julkaisemaan Kehitä ja kehity museossa -työkirjaan, joka on suomen-ja englanninkielisenä ladattavissa hankkeen sivuilta osoitteessa www.museoinno.fi.

Lapsi tutkii esineitä Kummituksen keksintökoje -näyttelyssä.

Tiedote: Tekniikan museon uusi näyttely Kummituksen keksintökoje kutsuu lapset ihmettelemään, innostumaan ja kokeilemaan

Tiedote

Tekniikan museon uusi näyttely Kummituksen keksintökoje kutsuu lapset ihmettelemään, innostumaan ja kokeilemaan

Näyttelyn keskiössä ovat lapsen uteliaisuus, mielikuvitus sekä tutkimisen ilo. Ensisijaisesti 5-9-vuotiaille suunnattu näyttely innostaa tutkimisen ja kokeilemisen kautta pohtimaan tekniikan olemusta, ilmiöitä ja muutosta. 

Mitä yhteistä on sählymailalla ja ovenkahvalla? Minkälaisia osia eri aikaisten puhelinten sisältä löytyy? Entä miksi näyttelystä löytyy jättikokoinen pehmogorilla? 

Näyttelyssä museon kummitus kutsuu lapset tarkastelemaan teknisiä laitteita; miettimään, mikä on uutta ja mikä vanhaa; tutustumaan suomalaisiin keksijöihin ja keksintöihin ja lopuksi käynnistämään kummituksen kummallisen kojeen. Lapset voivat myös jättää oman jälkensä näyttelyyn askartelemalla oman keksintönsä ja asettamalla sen esille. 

Näyttely on suunniteltu vahvistamaan lasten omaa luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä sekä kannustamaan lapsia tutkimaan ja kokeilemaan. Se kannustaa lapsia luovaan ajatteluun ja luo valmiuksia käsitteelliselle ja tieteelliselle ajattelulle.

Näen erittäin tärkeänä innostaa lapsia tekniikkaan ja luonnontieteisiin jo varhain, Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen toimitusjohtaja Timo Kekkonen sanoo. –  Parhaassa tapauksessa lapsena syttynyt kipinä kantaa aikuisuuteen asti, ja tuottaa tulevaisuuden osaajia ratkaisemaan akuutteja globaaleja ongelmia. Tulevaisuuden työtehtävät poikkeavat varmasti 2000-luvun alun ammateista, ja teknisen osaamisen merkitys alalla kuin alalla tulee entistä tärkeämmäksi, hän jatkaa.

Leikki ja oivallukset ovat hyvä tapa johdattaa myös lajittelun ja kierrätyksen pariin. Tekniikan museon lähestymistapa soveltuu hienosti nykypäivän osaamistarpeisiin, toteaa vuorostaan Helsingin seudun ympäristöpalveluiden viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala.

Näyttely perustuu Tekniikan tarinamatolla -toimintamalliin, joka syntyi  osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Pienten paja -kehityshanketta vuosina 2012–2015. Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen

tiedekunnan Professori Kristiina Kumpulaisen johtaman esi- ja alkuopetuksen

tutkimusryhmän (nyk. Playful Learning Center) kanssa ikäryhmälle suunnattuja teknologiakasvatuksen menetelmiä museoympäristössä.

Museoilla on tärkeä tehtävä luoda avoimia kohtaamisen, tekemisen ja oppimisen tiloja kaikille, lapsia ja perheitä unohtamatta. Tekniikan museo on pitkäjänteisesti, tutkimusperustaisesti ja rohkeasti kehittänyt ’koskettavia’ näyttelyitä ja työpajoja, joissa historia, tiede, teknologia, ihmiset ja tulevaisuus voivat kohdata. Sen kehittämien ohjelmien myötä museosta on muovautunut yhteisen ihmettelyn, mielikuvittelun, tutkimisen, tekemisen ja tiedon rakentamisen keskittymä. Tekniikan museo ei myös ole unohtanut leikin ja leikillisyyden merkitystä ajattelun, tieteen ja teknologian kehittymisessä. En voi suositella muuta kuin että hyppää mukaan Kummituksen keksintökojeeseen, kehottaa Kasvatustieteen professori Kristiina Kumpulainen Helsingin yliopiston  Playful Learning Centeristä.

Näyttely avautuu yleisölle 9.11. ja isänpäivänä 10.11. klo 11.00-15.00 järjestetään kaikille avoin koko perheen tapahtumapäivä näyttelyssä.

Kummituksen keksintökoje -näyttely huipentaa Tekniikan museon 50-vuotisjuhlavuoden. Näyttely on viimeinen vaihe Tekniikan museon suurta 2016 alkanutta perusnäyttelyuudistusta. Näyttely on esillä vuoteen 2024 asti.


Näyttelyä ovat tukeneet:

Suomen Kulttuurirahasto | Jane ja Aatos Erkon säätiö | Jenny ja Antti Wihurin rahasto | Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry | Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY  | Safety Reflector Finland Oy | Sinituote Oy


Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Elämys- ja oppimispäällikkö 

Johanna Vähäpesola

050 3699 126

johanna.vahapesola@tekniikanmuseo.fi 

Aineistopyynnöt: 

Tapahtuma- ja viestintäkoordinaattori 

Saara Klemetti

040 5868 617

saara.klemetti@tekniikanmuseo.f

 

Tuuliobeliski-ympäristötaideteos syksyisessä maisemassa.

Simon Gripenbergin Tuuliobeliski innostaa pohtimaan matalateknologian mahdollisuuksia Tekniikan museon edustalla

Simon Gripenbergin Tuuliobeliski paljastettiin keskiviikona Tekniikan museon edustalla. Teos haastaa ja innostaa ajattelemaan uusiutuvan energian ja matalateknologian mahdollisuuksia.

Simon Gripenberg haluaa taiteellaan kiinnittää huomiota energiankäyttöön ja houkutella pohtimaan matalateknologian, hidastamisen ja uusiutumisen teemoja. Teoksessa yhdistyy toisaalta leikkisä ja kokeileva ote, mutta myös aito huoli ilmastonmuutoksesta.

Kautta aikojen obeliskeja ja monumentteja on pystytetty muun muassa riemuvoittojen ja vallan muutoksen symboleiksi. Kokeellinen Tuuliobeliski-veistos yhdistää leikkisällä tavalla tekniikkaa, taidetta ja tiedettä. Samalla se kuvaa tekniikan paradigman muutosta. Tyhjät öljytynnyrit tuottavat uusiutuvaa off-the-grid-energiaa, jota käytetään taideteoksen valaistukseen. Veistos voidaan nähdä majakkana, joka luotsaa meitä kohti tulevaisuutta ilman öljyä, Gripenberg kertoo.

Tuulen mukaan liikkuvassa teoksessa perinteisen kuulalaakerin sijaan on käytetty  vedessä kelluvaa vertikaaliturbiinia. Sadevesi kerääntyy veistoksen kattoon ja täyttää ”vesi-laakerin”. Veistos siirtyy lepotilaan, kun liikekitka ei enää pysty vastustamaan talven pakkasta. Läpinäkyvyydensä kautta taideteos puhuu avoimesta ja demokraattisesta tekniikasta.

Kuka tahansa voi parantaa ja kehittää ideoita edelleen käyttämällä DIY-periaatetta (Do It Yourself). Gripenberg toivoo teoksen inspiroivan ihmisiä, varsinkin lapsia, kehittämään omia vaihtoehtoisia teknisiä ratkaisujaan.

Teosta ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus TAIKE sekä Svenska litteratursällskapet i Finland, ja se on toteutettu yhteistyössä Tekniikan museon kanssa.

Pimeällä Tuuliobeliskiin syttyy valo, joka saa energiansa veistoksessa olevasta aurinkopaneelista. (Kuva: Simon Gripenberg)

Lapsia tutkimassa näyttelykohdetta.

50-vuotias Tekniikan museo käynnistää joukkorahoituskampanjan

Tekniikan museo käynnistää joukkorahoituskampanjan Mesenaatti.me -palvelussa toimintansa tukemiseksi. Kampanjan tuloilla käynnistetään museon tulevaisuustyö ja täydennetään lasten Kummituksen keksintökoje -näyttelyä. Kaikki toteutuneen kampanjan mesenaatit kutsutaan koko perheen tapahtumapäivään Tekniikan museolle keväällä 2020.

Joukkorahoituskampanja Tulevaisuuden Tekniikan museota tekemässä avautuu 17.10.2019, päivänä jolloin tulee kuluneeksi 50 vuotta Tekniikan museon säätiön perustamispäätöksestä. Kampanja kestää 15.12.2019 asti.

Joukkorahoituskampanjalla haluamme kiinnittää huomion kansallisen teknologiaperintömme arvoon ja sen merkitykseen yhteiskuntamme rakentajana, museonjohtaja Marjo Mikkola kertoo.

Joukkorahoituskampanjan tuotto käytetään ensisijaisesti Tekniikan museon tulevaisuustyön suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä Kaukoputki-kohteen rakentamiseen Kummituksen keksintökoje -näyttelyyn. Mikäli kampanjan tavoite ylittyy, varoja käytetään Tekniikan museon tulevien näyttelyinvestointien rahoittamiseen.

Visiomme on, että Tekniikan museo lisää toiminnallaan osallisuutta teknologiaan ja teknologiaperintöön. Tehtävämme on kasvattaa ymmärrystä teknologisesta ympäristöstä ja sen ajallisista muutoksista sekä vahvistaa valmiuksia osallistua ja vaikuttaa arkeen ja yhteiskuntaan. Toimintamme keskiössä on yleisöjen suhde teknologiaan, Mikkola kuvailee tulevaisuuden Tekniikan museota.

Juhlavuoden kunniaksi on perustettu myös Tekniikan museon Juhlarahasto 2019, johon vastaanotetaan lahjoituksia. Ensimmäisten joukossa rahastoon ovat lahjoittaneet museon taustayhteisöihin kuuluvat Insinööriliitto, Tekniikan akateemiset TEK sekä Graafinen teollisuus ry Kansansivistysrahaston Media-alan rahaston kautta. Nämä olivat myös mukana perustamassa Tekniikan museon säätiötä vuonna 1969. 

Museoiden julkisen rahoituksen supistuessa Tekniikan museo pyrkii löytämään toiminnalleen uusia rahoituskanavia. Toivomme, että saamme uusia ystäviä innostettua mukaamme turvaamaan tekniikan historian tulevaisuuden Suomessa! Mikkola kannustaa. Lisätietoja: Museonjohtaja Marjo Mikkola
050 3755 687, marjo.mikkola@tekniikanmuseo.fi

Aineistopyynnöt: Tapahtuma- ja viestintäkoordinaattori Saara Klemetti

040 5868 617, saara.klemetti@tekniikanmuseo.fi

Työpajaohjaaja auttaa tyttöä tekemään kytkentöjä.

Tekniikan museo hakee työntekijöitä museon avoinnapitoon ja yleisötyöhön

Yleisötyöntekijänä vastaat yhdessä joko toisen yleisötyöntekijän tai palvelukoordinaattorin kanssa museon avoinnapidosta, asiakaspalvelusta sekä yleisöpalvelujen myynnistä ja toteuttamisesta.

Työvuoron aikana tehtäviisi kuuluu työskentelyä lipunmyynnissä sekä palveluvarausten vastaanottamista ja laskutustyötä. Työssäsi opastat ryhmiä ja ohjaat työpajoja. Yleisötyöntekijänä huolehdit myös tilavuokratilanteiden sujumisesta sekä museotilojen valvonnasta.

Tehtävässä tarvitaan joustavuutta, erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja kykyä heittäytyä. Englanti ja suomi ovat sinulle sujuvia työkieliä, ruotsin kielen taito on etu. Olet kiinnostunut teknologiakasvatuksesta ja haluat edistää osallisuutta kulttuuriin ja teknologiaperintöön. Kohtaat luontevasti erilaisia yleisöjä ja kokeilet mielelläsi uusia pedagogisia menetelmiä.    

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden osallistua yleisötyön tekemiseen yhdessä innostuneen ja osaavan tiimin kanssa sekä mielenkiintoisen työympäristön kehittyvässä museossa.

Työvuorot ovat pääsääntöisesti museon talvikaudella ilta- ja viikonlopputyötä ja kesäkaudella myös arkipäivien päivävuoroja. Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi vaihtelevan työajan sopimukseksi. Tehtävässä noudatetaan yksityisten museoiden työehtosopimusta. 

 

Lisätiedot avoinna olevasta tehtävästä: 

Elämys- ja oppimispäällikkö Johanna Vähäpesola, 050-369 9126.

 

Hakemukset ja CV sähköpostitse 29.9.2019 mennessä: 

Elämys- ja oppimispäällikkö Johanna Vähäpesolalle, johanna.vahapesola (@) tekniikanmuseo.fi

 

Haastattelut järjestetään viikolla 41.

 

Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitseva Tekniikan museo on Suomen suurin tekniikan alan yleismuseo. Museo on Suomen teollisuuden ja tekniikan alan areena, joka tallentaa menneisyyttä, tulkitsee tätä päivää ja luotaa tulevaisuutta. Visiomme on olla ennakkoluuloton ja uudistava teknologiaperinnön tarinallistaja.

Skip to content