Ajankohtaista

Tulevaisuuden kokoelmat -hanke kartoittaa ja kehittää Tekniikan museon kokoelmaa

 

Tekniikan museon Tulevaisuuden kokoelmat -hanke kehittää toimintatapoja kokoelmien aktiiviseen kartuttamiseen ja olemassa olevien kokoelmien tietosisältöjen rikastamiseen. Omien kokoelmien entistä parempi haltuunotto sekä suunnitelmallinen kartuttaminen ovat perusedellytyksiä sille, että Tekniikan museo voi toimia entistäkin paremmin menneisyyttä tallentavana ja tulevaisuutta luotaavana tekniikan alan areenana. Kokonaisuudessaan hanke parantaa museon kokoelmien saavutettavuutta.

Hanke aktivoi kokoelmien kannalta kiinnostavia asiantuntijoita, yrityksiä ja yritysten nykyisiä sekä eläköityneitä työntekijöitä jakamaan tietoaan museon kanssa. Heidän avullaan täydennetään kokoelmatietoja ja kehitetään osallistavia työtapoja. Ensimmäisiksi kohteiksi on valittu Nokia Datasiirto -kokoelma ja Robotiikka ja teollisuusautomaatio -kokoelma.

Hankkeen ensimmäinen osa keskittyy valmisteleviin töihin eli kokoelmien kartoittamiseen ja kokoelmahallinnalliseen uudelleenjärjestelyyn. Ensimmäisenä hankkeessa tuotetaan kokoelmakartta. Se on päivitettävä työkalu, jonka avulla voidaan suunnitella esimerkiksi kokoelmatoiminnan painopisteitä ja tavoitteita. Lisäksi kokoelmakarttaa voidaan hyödyntää henkilökunnan perehdytyksessä ja kokoelmaviestinnän kehittämisessä.

Toivon että kokoelmakartasta on apua kaikille museon työntekijöille, kun tulee tarvetta esitellä kokoelmia pääpiirteittäin, olipa kyseessä museoiden valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyö tai yritysten kanssa tehtävä yhteistyö“, projektitutkija Emilia Västi toteaa.

Hankkeeseen liittyy myös kuvaprojekti, jonka tavoitteina on saada kokoelmiin uusia kuvalahjoituksia kontekstitietoineen ja luoda yhteyksiä sekä eri tekniikan alojen asiantuntijoihin yrityksissä että jo eläkkeellä oleviin teknologian osaajiin. Hankkeen yhteydessä avataan aineistoja julkiseen Finna-tiedonhakupalveluun.

Hankkeen ensimmäinen osaprojekti on alkanut marraskuussa 2017 ja jatkuu toukokuun loppuun saakka. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta kevään 2018 aikana. Hankkeen ensimmäistä osaa on rahoittanut Jenny ja Antti Wihurin säätiö.

Tekniikan museo on valtakunnallinen erikoismuseo ja sen kokoelmissa on n. 56 000 esinettä isoista painokoneista pieniin kotitalousesineisiin ja minimaalisiin mikrosiruihin. Lisäksi museolla on valokuvia n. 54 000 kappaletta ja alan kirjallisuutta n. 50 000 nidettä sekä laaja teollisuuden ja tekniikan alan historiallinen arkisto. Tekniikan museossa vieraili vuoden 2017 aikana yli 37 000 kävijää.

Lisätietoja:
Kokoelmapäällikkö Kirsi Ojala
kirsi.ojala@tekniikanmuseo.fi
p.050 5208 755

Projektitutkija Emilia Västi
emilia.vasti@tekniikanmuseo.fi
p.040 5867 014

IceBreak -koskimelontatapahtuma Kuninkaankartanonsaarella su 15.4.

Koskimelonta ry KOHINA järjestää 18. kertaa IceBREAK-koskimelontatapahtuman Kuninkaankartanonsaarella sunnuntaina 15.4. klo 12-16.

Melojat kisaavat boatercross-kisassa Vanhnakaupunginkosken itähaarasssa. Harjoituslaskut alkavat klo 11, kilpailu klo 12 ja kisa on ohi n. 15.30 mennessä.

Tekniikan museoon on IceBreak-päivänä vapaa sisäänpääsy. Kello 15 on tarjolla vajaan tunnin mittainen Vettä ja elämää -yleisöopastus Kuninkaankartanonsaaren teollisuushistoriaan ja vedenpuhdistuksen vaiheisiin. Opastukselle mahtuu 25 ensimmäistä tulijaa. Myös Voimalamuseo on avoinna yleisölle.

 

Museot innovaatioalustoina -hankkeen toinen ajatushautomo 2.3.2018 Tekniikan museossa

Perjantaina 2.3.2018 klo 9.15–16 Tekniikan museossa järjestetään Museot innovaatioalustoina -hankkeeseen liittyvä ajatushautomo. Hautomossa kuullaan ajankohtaisia puheenvuoroja hyvinvoinnista, innovaatioista ja megatrendeistä sekä ideoidaan taidelähtöisesti lähtökohtia uusille innovaatioille. Tule mukaan ideoimaan!

Aamupäivän asiantuntijapuheenvuorot klo 9.15–11.30 museon Forum-tilassa:

klo 9.15 Hankkeen ja päivän kulun esittely

klo 9.30 Uusiutuva metsäteollisuus – puusta ratkaisuja maailman ongelmiin (Asiantuntija Paavo Lyytikäinen/Metsäteollisuus ry)

Miten ja millaisina innovaatiot näyttäytyvät yhteiskunnassa ja teollisuudessa ja millaisia vaikutuksia niillä on hyvinvointiin?

klo 10.15 Innovaatiot museossa – Esine ideoinnin apuna (Museolehtori Marianna Karttunen/Tekniikan museo)

klo 10.30 Hyvinvointi, kulttuuri ja megatrendit (Projektikoordinaattori Elina Eerola/Sitra)

Millaisia megatrendejä yhteiskunnassa on havaittavissa? Kuinka työ muuttuu, millaisia ovat teknologian vaikutukset – ja kuinka nämä näkyvät hyvinvointi- ja kulttuuripalveluissa?

Tilaisuus on aamupäivän osalta kaikille avoin ja maksuton. Lisätiedot marianna.karttunen@tekniikanmuseo.fi

Aamupäivän osuutta voi seurata myös striimattuna Tekniikan museon Facebook-sivulla.

Iltapäivän ohjatut innovaatiotyöpajat klo 12–16 museon näyttely- ja työpajatiloissa:

klo 12.30 Innovatiivinen näkökulma museoympäristöön: Koneellista -tanssi- ja liiketyöpaja (Tanssitaiteilija ja tanssinopettaja Anni Puuperä)

klo 13.30 Taidelähtöinen fasilitointityöpaja (Taiteen Soveltava käyttö -opintojakson opiskelijat Anna-Maija Vartiainen ja Jasmine Fagerström/Humak)

Iltapäivän työpajoihin otetaan  rajattu määrä osallistujia.

HUOM: ILTAPÄIVÄN TYÖPAJAT OVAT TÄYNNÄ.

 

Hankkeen seuraava ajatushautomo järjestetään Turussa Aboa Vetus & Ars Novassa 7.3.2018. Tällöin puhujina kuullaan ennakointiasiantuntija Otto Tähkäpäätä sekä Democratize-sovelluksen edustajia.

Ajatushautomot ovat osa moniportaisen Museot innovaatioalustoina -hankkeen toimintaa. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa tarkastellaan museotoiminnan ja innovaatiokoulutuksen yhteisiä mahdollisuuksia. Hankkeen toteuttajia ovat Aboa Vetus & Ars Nova, Tekniikan museo, Humak sekä Nuori Yrittäjyys ry. Hankkeessa nuoret korkeakouluopiskelijat ratkovat yhteiskunnallisia haasteita museoiden tarjoaman monipuolisen sisällön inspiroimina. Kaksivuotinen hanke koostuu ajatushautomoista, vuoden kestävästä innovaatioprosessista sekä hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja levittävästä loppukoulutuksesta. Lisätietoja Museot innovaatioalustoina -hankkeesta hankekoordinaattori Maria Granlundilta: maria.granlund@aboavetusarsnova.fi | 0207 181 644.

museoinno.fi

 

Museot innovaatioalustoina -hanke laajentaa museon käyttötapoja

Museot innovaatioalustoina on kaksivuotinen kehittämishanke, jonka toteuttaa neljä toimijaa: Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Tekniikan museo, Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä Nuori Yrittäjyys ry. Museot innovaatioalustoina -hanke etsii uudenlaisia tapoja käyttää museoita ja tukea nuorten työelämävalmiuksia. Hanke rakentaa yhteistyötä korkeakoulujen, yrittäjäkasvatustoimijoiden ja museoiden välille. Hankkeen lopputuloksena tarjotaan uusia toimintamalleja museoiden ja muiden nuorten kanssa toimivien organisaatioiden käyttöön.

”Kyseessä on kehittämishanke, jossa onnistumiset ja epäonnistumiset auttavat luomaan uusia toimintamalleja. Tutkimme kokeillen miten museot voivat toimia alustoina yhteiskunnalliselle toiminnalle. Tarkoituksena on kehittää nuorten korkeakouluopiskelijoiden innovaatiokoulutusta ja tukea nuorten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen”, kertoo hankekoordinaattori Maria Granlund Aboa Vetus & Ars Nova -museosta.

Kolmiportainen hanke käynnistyy helmikuussa ajatushautomoilla, joissa korkeakouluopiskelijat määrittelevät erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja haasteita. Museoiden tilat, kokoelmat, näyttelyt ja asiantuntijuus ovat ajatushautomoiden käytettävissä. Asiantuntijapuheenvuorot pohjustavat työpajoja ja niissä pureudutaan tulevaisuuden työhön, megatrendeihin, innovaatioihin ja intuitioon. Hankkeen keskeinen tavoite on kannustaa uudenlaiseen ajatteluun ja käyttää rohkeasti museota ajatusten alustana.

Hankeen toisessa vaiheessa nuoret valitsevat haasteista kiinnostavimmat ja työstävät niitä innovaatiovalmentajien ohjauksessa, museoiden tarjoaman aineiston ja luovan ympäristön inspiroimina. Kolmannessa vaiheessa hankkeessa kehitettyjä ja testattuja toimintamalleja levitetään muille nuorten koulutuksen parissa työskenteleville toimijoille.

Hanke on saanut rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta ja on osa Euroopan komission Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa. Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta museoinno.fi .

Hankeen ensimmäinen ajatushautomo järjestetään Aboa Vetus & Ars Nova -museolla Turussa perjantaina 2.2. Ajatushautomon aamupäivän asiantuntijapuheenvuorot klo 9–11 ovat kaikille avoimia, mutta vaativat ennakkoilmoittautumisen. Lisätietoja ohjelmasta: http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/uutiset/museot-innovaatioalustoina-hankkeen-ensimmainen-ajatushautomo-222018. Asiantuntijapuheenvuoroja voi seurata myös striimattuna Aboa Vetus & Ars Novan Facebook-sivuilla osoitteessa https://www.facebook.com/aboavetusarsnova perjantaina klo 9 alkaen.

Seuraava ajatushautomo järjestetään Tekniikan museossa perjantaina 2.3.

Tietoa toimijoista:

Aboa Vetus & Ars Nova on vuonna 1995 avattu historian ja nykytaiteen museo Turussa. Museo vaalii ja pitää elävänä hallussaan olevaa kulttuuriperintöä ja pyrkii löytämään uudistuvia tapoja toimia yhdessä yleisön kanssa.

Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitseva Tekniikan museo on Suomen suurin tekniikan alan yleismuseo. Museo on Suomen teollisuuden ja tekniikan alan areena, joka tallentaa menneisyyttä, tulkitsee tätä päivää ja luotaa tulevaisuutta. Visiona on olla ajan hengessä uudistuva, laajasti verkottunut ja kiinnostava kulttuurin ja elinkeinoelämän raja-aitoja rikkova tekniikan alan kulttuuriperinnön tarinallistaja.

Humak on kansainvälinen ja yhteiskunnallinen korkeakoulu, joka kehittää reilua ja yhteisöllistä Suomea. Humak tuottaa osallisuutta, yhteiskunnallista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä luo uutta tietoa, osaamista ja asiantuntemusta aloillaan.

Nuori Yrittäjyys ry (NY) on osa kansainvälistä Junior Achievement (JA) -verkostoa. JA on maailman laajin yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta nuorille tarjoava organisaatio. NY tarjoaa eri kouluasteille 7–25-vuotiaiden nuorten yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa tukevia ohjelmia.

 

 

Minun pelihistoriani -pienoisnäyttely avautuu torstaina 1.2.

pelihistoria_commodereSuomen Pelimuseon yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa tuottama Minun pelihistoriani -pienoisnäyttely pelaamisesta ja pelimuistoista. Näyttely esittelee kolmentoista suomalaisen peli-, leikki- ja leluhistoriaa sanoin ja kuvin. Nyt näyttely on nähtävissä Tekniikan museossa ja sitä on täydennetty museon omilla kokoelmaesineillä.

Omannäköiset henkilökuvat tuovat esille, kuinka seurapelit, videopelit, lelut, pehmoeläimet, joukkuepelit, roolipelit ja pihaleikit ovat kulkeneet mukana muovaamassa jokaisen lapsuutta, nuoruutta ja aikuisuutta sekä elämän tärkeimpiä perhe- ja ystävyyssuhteita.

Näyttely kehottaa myös muistelemaan omaa pelihistoriaa. Mitä muistoja sinussa herättää Commodore 64, Super Marion ikoninen musiikki tai Angry Birds?

Näyttelyn avautumista juhlistetaan lauantaina 3.2. peliaiheisella tapahtumalla, jolloin museossa voi mm. pelata lautapelejä, muistella omaa pelihistoriaansa ja heittäytyä live-PacManin maailmaan. Tapahtumapivänä museoon on vapaa pääsy.

Näyttely on esillä Tekniikan museossa 10.6.2018 saakka.

 

 

Tekniikan museo hakee määräaikaisiin tehtäviin asiakaspalveluvastaavaa ja osa-aikaista hankesuunnittelijaa  

Asiakaspalveluvastaava vastaa museon avoinnapidosta ja lipunmyynnistä sekä toimintojen kehittämisestä ja toteuttamisesta yhdessä muun asiakaspalvelutiimin kanssa. Hän osallistuu työpajojen ohjaamiseen ja ryhmien opastamiseen sekä työskentelee myös itse säännöllisesti lipunmyynnissä. Tehtäviin kuuluvat mm. kassanhoito ja laskutus, työvuorosuunnittelu ja osa-aikaisten yleisötyöntekijöiden työn koordinointi. Työaika keskittyy arkipäiviin klo 9-17 välille, mutta sisältää ilta- ja viikonlopputyötä keskimäärin kerran kuukaudessa. Ilta- ja viikonlopputyö korvataan korotettuna vapaana.

Edellytämme joustavuutta, oma-aloitteista otetta ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Arvostamme kokemusta asiakaspalvelusta ja yleisötyöstä, englannin- ja ruotsinkielen taitoa sekä innostunutta asennetta teknologiakasvatusta kohtaan.

Hankesuunnittelija työskentelee osa-aikaisena ESR-rahoitteisessa Museot innovaatioalustana -hankkeessa. Hanke luo uusia tapoja käyttää museoita ja tutkii, miten museot voivat toimia mahdollistajina yhteiskunnalliselle toiminnalle. Hanke rakentaa yhteistyötä korkeakoulujen, yrittäjyyskasvatustoimijoiden ja museoiden välille sekä kehittää nuorten korkeakouluopiskelijoiden innovaatiokoulutusta ja työelämätaitoja.

Hankesuunnittelijan tehtäviin kuuluvat erilaiset suunnittelu-, ohjaus- ja tapahtumatuotannolliset työt, yhteydenpito hankkeen kumppaneihin ja osallistujiin, ryhmien ohjaaminen ja fasilitointi, sekä sisältösuunnittelu yhdessä museolehtorin, hankekumppaneiden ja osallistujien kanssa.

Edellytämme kokemusta nuorten aikuisten ohjaamisesta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteista työotetta. Arvostamme museoalan tuntemusta sekä kokemusta innovaatiokasvatuksen menetelmistä.

Tehtävät alkavat 1.3.2018 tai sopimuksen mukaan. Asiakaspalveluvastaavan tehtävä kestää vuoden 2018 loppuun, viikkotyöaika keskimäärin 36,25 h. Hankesuunnittelijan tehtävä on osa-aikainen (keskimäärin 2,5 pv/vko) ja kestää 30.6.2019 saakka. Tehtävissä noudatetaan museoiden työehtosopimusta ja tehtävät sijoittuvat vaativuusluokkaan 2, jossa peruspalkka €/kk on 1 852,23 €. Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista lisää. Tehtävissä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Lisätiedot avoinna olevista tehtävistä:

Elämys- ja oppimispäällikkö Johanna Vähäpesola, 050-369 9126.

Hakemukset ja CV sähköpostitse 23.1.2018 mennessä:

Elämys- ja oppimispäällikkö Johanna Vähäpesolalle, johanna.vahapesola (@) tekniikanmuseo.fi

Ilmaisia Mediatarinat jakoon -työpajoja tarjolla yläkouluille Mediataitoviikolla

Tekniikan museo tarjoaa helmikuun Mediataitoviikolla neljä ilmaista Mediatarinat jakoon -työpajaa yläkouluryhmille.

Mediatarinat jakoon -pajassa kuvataan oma video ja opetellaan  jakamisen hyviä käytänteitä sekä kriittisen medialukutaidon perusteita. Painopiste on nuorten omassa ilmaisussa ja mediakulttuurissa. Paja kestää noin tunnin ja siihen mahtuu max. 25 nuorta.

Paja-ajankohdat:

  • 6.2. klo 10
  • 7.2. klo 10
  • 8.2. klo 10
  • 9.2. klo 10

 

Pajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  Varaukset: lipunmyynti@tekniikanmuseo.fi, p. 09 72 88 440.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin järjestämää Mediataitoviikkoa vietetään 5.-11. helmikuuta. Mediataitoviikon tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten mediataitoja sekä kehittää kasvattajien valmiuksia mediakasvatukseen. Teemaviikko kannustaa toimimaan yhdessä paremman netin ja mediaympäristön puolesta. Lisätietoa teemaviikosta KAVIn verkkosivuilta. 

Skip to content