Ajankohtaista

Höyryvoimalan generaattori ja höyryturbiini

Voimalamuseo avautuu yleisölle

Voimalamuseo avautuu kävijöille 13.4.2017 ja on avoinna syyskuun loppuun asti.

Vierailu Voimalamuseoon  sisältyy Tekniikan museon pääsylipun hintaan. Lipun voi ostaa Tekniikan museon lipunmyynnistä. Voimalamuseo on avoinna Tekniikan museon aukioloaikojen mukaisesti.

Sunnuntaina 14.4. Vanhankaupunginkoskella järjestetään koskimelontatapahtuma IceBREAK, jonka kunniaksi Tekniikan museoon ja Voimalamuseoon on vapaa päääsy klo 11-17.

Vantaanjoen länsirannalla oleva Voimalamuseo koostuu kahdesta rakennuksesta, Vesivoimalasta ja höyryvoimalasta, jotka tuottivat sähköä vedenpuhdistuslaitoksen tarpeisiin. Suomen ensimmäinen vedenpuhdistuslaitos rakennettiin Vantaanjoen suulla sijaitsevalle Kuninkaankartanonsaarelle, tiloissa toimii nykyisin Tekniikan museo.

Vuonna 1876 rakennetun vesivoimalan tuottamalla sähköllä puhdistettu jokivesi pumpattiin vesijohtoverkostoon. Alkuperäiset pumput ovat esillä Voimalamuseossa, kuten myös vuonna 1911 käyttöönotettu vanha turbiini ja generaattori.

Vesivoimalarakennuksen vieressä sijaitseva höyryvoimala otettiin käyttöön vuonna 1931. Sen toimi varavoimalana ja tuotti sähköä vedenpuhdistamon käyttöön, jos vesivoimala ei pienen vedenvirtaaman aikana toiminut. Sen paikalla sijaitsi aiemmin höyryllä toimiva pumppulaitos. Molempien voimaloiden toiminta päättyi vuonna 1970 ja rakennukset museoitiin.

Helen Oy on kunnostanut vesivoimalan turbiinin ja generaattorin ja vesivoimala tuottaa nykyisin ekologista museovesivoimaa. Se on Helsingin vanhin käytössä oleva voimalaitos.

Voimalamuseoon voi tutustua myös opastetulla Vettä & elämää kierroksella, joka on varattavissa huhtikuusta syyskuuhun. Opastuskierroksella tutustutaan museorakennusten menneisyyteen ja Vanhankaupunginlahden kulttuuriympäristöön ja teollisuushistoriaan.

Voimalamuseon tilat eivät ole esteettömiä.

Tekniikan museo ja Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus tiivistävät yhteistyötään

Tekniikan museo ja Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus ovat sopineet yhteistyönsä tiivistämisestä. Yhteistyötä on tehty aiemminkin, mutta vuoteen 2022 saakka yltävän sopimuksen puitteissa yhteistyötä syvennetään ja systematisoidaan.
Sekä Tekniikan museon että tiedekasvatuskeskuksen toiminnan tavoitteena ovat lasten ja nuorten mielikuvituksen ruokkiminen, ihmettelyyn, tutkimiseen ja innovointiin kannustaminen, sekä innostaminen tieteiden pariin. Toiminta tähtää myös opettajien työn tukemiseen ja elinikäisen oppimisen ruokkimiseen motivoivien oppimiskokemusten ja -ympäristöjen kautta.

 

Tiivistettävän yhteistyön tarkoituksena on entistä tehokkaammin hyödyntää molempien osapuolten vahvuuksia yhteisessä toiminnassa. Yliopiston toteuttama tiedekasvatuksen tutkimuspohjainen kehittäminen vahvistaa Tekniikan museon pedagogista osaamista ja yhteistyössä toteutettavat uudet toimintamallit ja aineistot hyödyttävät molempia osapuolia.

 

Helsingin yliopiston opiskelijoille yhteistyö avaa mahdollisuuksia opintojaksojen ja pedagogisten opinnäytetöiden suorittamiseen Tekniikan museossa. Suunnitelmissa on järjestää opettajaksi opiskelevien tutustumisvierailuja museoon sekä toteuttaa mahdollisuus Tiedekasvatus-kurssin suorittamiseen museon oppimisympäristöissä. Yliopiston nuorille tutkijoille museo tarjoaa kohtaamispaikan ja mahdollisuuden tiedeviestinnässä harjaantumiseen. Omasta tutkimuksesta viestiminen ja tieteen popularisointi ovat osa tutkijoiden yhteiskunnallista vaikuttamista.

 

Helsingin yliopiston lapsia, nuoria ja koko perheitä osallistava tiedekasvatustoiminta perustuu opettajankoulutuksen yhteydessä tapahtuvaan tutkimukseen ja siihen pohjaavaan pedagogiseen kehittämiseen. Tutkimusta ja kehittämistä toteutetaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Tekniikan museon oppimisympäristöt ovat suosittu kohde niin opetusryhmien toiminnallisille opintokäynneille, kuin monien muiden yleisöjen vapaa-ajan vierailuille.

 

Li­sä­tie­to­ja:

 

Tekniikan museo: Museonjohtaja Marjo Mikkola, 050 3755 687, marjo.mikkola@tekniikanmuseo.fi

 

Helsingin yliopisto: Tiedekasvatuskeskuksen johtaja, professori Maija Aksela, 050 514 1450, maija.aksela@helsinki.fi

 

Suomen Tiedekeskukset -verkoston perustajat Oulussa. (Kuva: Museo- ja tiedekeskus Luuppi / Juri Kovaljeff)

Tiedekeskustoimijat perustivat yhteistyöverkoston

Seitsemän toimijaa eri puolilta Suomea kokoontui 27.3. Oulussa ja perusti Suomen Tiedekeskukset –
verkoston. Tietomaassa edustettuina olivat Tekniikan museo Helsingistä, Heureka Vantaalta, Tiedekeskus
Tuorla Turusta, Joensuun Tiedeseura ry, Luuppi/Tiedekeskus Tietomaa Oulusta sekä Pilke ja Arktikum
Rovaniemeltä.

Verkoston tarkoituksena on toimia yhteisönä, jolla saavutetaan parempi vaikuttavuus esimerkiksi
rahoittajatahoihin, pystytään jakamaan helpommin kokemuksia ja tietoa sekä ideoimaan näyttelyitä ja
tapahtumia. Toimijoiden erilaiset taustat nähdään verkoston rikkautena, ja kaikilla on yhteisen tekemisen
intressi.

Suomen Tiedekeskukset -verkoston seuraava kokoontuminen on kesäkuussa Helsingissä, jolloin muun
muassa päätetään verkoston lopullisesta muodosta. Kävijämäärältään verkoston nykyiset toimijat
tavoittivat viime vuonna yli 625 000 kävijää kohteissaan.

Suomen Tiedekeskukset -verkoston perustajat Oulussa. (Kuva: Museo- ja tiedekeskus Luuppi / Juri Kovaljeff)

Lisätietoja:

Marjo Mikkola
museonjohtaja
Tekniikan museo
Viikintie 1, 00560 Helsinki
+358 9 7288 440, +358  50 3755 687

Yleisötyöstä yhteiskehittämiseen – Museonäkökulmia kokeilukulttuuriin -seminaari Tekniikan museossa 4.4. klo 12-16

Tekniikan museo järjestää torstaina 4.4.2019 klo 12-16 Tekniikan alan museopäivän teemalla Yleisötyöstä yhteiskehittämiseen – Museonäkökulmia kokeilukulttuuriin.

 

Tekniikan museo kutsuu kaikkia yleisötyöstä, yhteiskehittämisestä ja kokoelmista kiinnostuneita vuotuiseen seminaariin. Päivän ohjelma sopii erityisesti yleisötyön ja kokoelmien asiantuntijoille sekä museoissa vapaaehtoistyötä tekeville. Tilaisuus järjestetään Tekniikan museon pyöreän näyttelyhallin Forum-tilassa. Seminaarin jälkeen keskustelua voi jatkaa museon näyttelyissä.

 

Tilaisuus on maksuton. Esitelmät striimataan Tekniikan museon Facebookiin. Keskusteluun voi osallistua Twitterissä hashtageilla #tamuseopaiva #tekniikanmuseo.

 

OHJELMA

12.00 – 12.15 Tervetuloa. Marjo Mikkola, museonjohtaja, Tekniikan museo.
12.15. – 13.00 Key note: Kokeilujen ja yhteiskehittämisen ytimessä on oppiminen. Ulla Teräs, kehittäjä, Kokeilukeskus, Opetushallitus.
13.00 – 13.20 Yhdessä rakennettu pelimuseo – Verkostot mukana museotyössä. Outi Penninkangas, tutkija, Mediamuseo Rupriikki.
13.20 – 13.40 Näe, koe, kokeile! – Hyvinkään taidemuseon Taidelabra. Nina Norring, projektitutkija, Hyvinkään taidemuseo.
13.40 – 14.00 Kansallismuseon yleisötyön uudet avaukset – Näkökulmia yhteisömanagerin työstä. Elisa Sarpo, yhteisömanageri, Suomen kansallismuseo.
14.00 – 14.30 Kahvitauko
15.00 – 15.20 Kommenttipuheenvuoro päivän aiheista. Marianna Karttunen, museolehtori, Tekniikan museo.
15.20 – 16.00 Keskustelu ja yhteenveto.
16.00  Tekniikan alan museopäivä 2019 päättyy.

 

Kaikki osallistujat ovat myös lämpimästi tervetulleita samassa tilassa klo 17 alkavalle yleisöluennolle, jossa Tekniikan museon tutkija Emilia Västi kertoo keksijä Eric Tigerstedtin äänielokuvalaitteesta.

 

Ilmoittaudu viimeistään 1.4.2019: kirsi.ojala@tekniikanmuseo.fi.  Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä ruoka-aineallergiasi kahvituksen järjestämistä varten.

– – –

Kokeiluketjuja -pienoisnäyttely avautuu 5.2.

Mikä erottaa keksinnön ja innovaation? Millaisia vaiheita innovaatioketjuun kuuluu?

Tiistaina 5.2. avautuva Kokeiluketjuja -näyttely kertoo opiskelijoiden suulla innovaatioista ja innovaatioprosesseista. Näyttely tuotettiin osana Museot innovaatioalustoina -hanketta talven 2018-2019 aikana yhteistyössä Humakin kulttuurituottajaopiskelijoiden kanssa.

Kokeiluketjuja -näyttelyssä opiskelijat avaavat, millaista innovoiminen museossa oli ja millaisia vaiheita prosessiin sisältyi. Museon näyttelyitä ja kokoelmia hyödynnettiin inspiraationa ja peilinä ajattelulle. Apunaan tiimeillä oli prosessissa innovaatiovalmentajia, museoammattilaisia sekä joukko mukaan kutsuttuja eri alojen osaajia.

Museot innovaatioalustoina on vuonna 2017 alkanut kaksivuotinen hanke, jossa tutkitaan, miten museoita voi hyödyntää alustoina yhteiskunnalliselle toiminnalle. Hankkeessa kehitetään museoiden, korkeakoulujen ja innovaatiokasvatuksen välistä yhteistyötä sekä nuorten aikuisten työelämävalmiuksia ja innovaatio-osaamista.

Mukana hankkeessa on neljä toimijaa: Aboa Vetus & Ars Nova Turussa, Tekniikan museo Helsingissä, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak ja Nuori Yrittäjyys ry.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja se on osa Euroopan komission Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.

Livelähetyksiä ja vinkkimateriaali teknologiaopetuksen tueksi

Tekniikan museo lähettää helmi-maaliskuun aikana kolmen livelähetyksen sarjan tekniikan alaan liittyvistä teemoista.

Noin 15 minuutin mittaiset livelähetykset on suunniteltu johdantoteemoiksi alakoulujen opetukseen. Jokaiseen teemaan on saatavilla myös jatkotehtävä, jota voi hyödyntää opetuksessa. Jatkotehtävät löytyvät Tekniikan museon www-sivuilta.

 

Lähetysten ajankohdat ja teemat:

  • Maanantai 11.2. klo 10: Arjen tekniikkaa
  • Maanantai 25.2. klo 10: Puhdasta juomavettä
  • Maanantai 11.3. klo 10: Innovaatioita tutkimassa

 

Livelähetyksiä voi seurata suorana Tekniikan museon facebook-sivulla osoitteessa www.facebook.com/tekniikanmuseo. Lähetysten seuraaminen on maksutonta. Lähetykset tallentuvat samalle sivulle, joten ne ovat katseltavissa myös jälkikäteen.

Livelähetysten lisäksi Tekniikan museo vastaa opettajien toiveeseen itsenäisesti käytettävistä tehtävistä ja vinkeistä museonäyttelyn hyödyntämiseen julkaisemalla Opettajan vinkkimateriaalin.

Materiaali antaa vinkkejä siihen, kuinka esinettä voi opetuksessa lähestyä, tarjoaa tehtävänantoja museovierailulle ja ideoita siihen, kuinka museokäynnin teemoihin voi palata jälkikäteen.

Toivomme materiaalin helpottavan opettajien työtä museovierailuiden suunnittelun osalta ja antavan vinkkejä opetussuunnitelmiin kirjatun teknologiakasvatuksen toteuttamiseen. Vinkkimateriaali tarjoaa menetelmiä ja näkökulmia erityisesti esi- ja alkuopetuksen ja alakoulun opettajille, mutta niitä on osin mahdollista soveltaa ikäryhmän taitojen mukaisesti myös muille kohderyhmille.

Tekniikan museo 50v. – Koko vuosi yhtä juhlaa!

Tänä vuonna on kulunut 50-vuotta Tekniikan museon säätiön perustamisesta. Museo juhlii koko vuoden ajan järjestämällä erilaisia tapahtumia ja nostamalla esiin teknologiaperinnön merkitystä. Juhlavuonna muistamme museon pitkää historiaa, mutta ennen kaikkea suuntaamme katseet tulevaan.

Heti juhlavuoden alussa meillä on ilo tiedottaa, että vuonna 2018 Tekniikan museo teki kävijäennätyksensä, kun ylitimme ensi kerran 40 000 kävijän rajan. Tarkoituksena on jatkaa ennätysvauhdissa myös nyt museon juhlavuonna!

Juhlavuoden ohjelma alkaa koko perheen ilmaisella yleisötapahtumalla 9.2.2019. Tuolloin luvassa on synttäritunnelmaa, leikkejä ja tehtäväpisteitä, sekä tietoiskuja ja visailua museon historiaan liittyen.

Juhlavuoden huipentaa marraskuussa 2019 avautuva museon perusnäyttelyuudistuksen viimeinen osa, joka on ensisijaisesti esi- ja alkuopetusikäisille suunnattu elämyksellinen näyttely ja oppimisympäristö. Tuleva näyttely innostaa tutkimaan tekniikan olemusta, ilmiöitä ja muutosta. Keskiössä on itse tekeminen, tutkiminen ja oivaltaminen. Kolmikielinen näyttely on pinta-alaltaan n. 400m². Näyttely on esillä vuoteen 2024 ja esilläoloaikanaan se tavoittaa n. 250 000 kävijää.

Näiden kahden syntymäpäiväjuhlan väliin mahtuu lukuisia tapahtumia lapsille ja aikuisille, harrastajille ja ammattilaisille, niin museon kanta-asiakkaille kuin aivan uusille kävijöillekin. Ajankohtaiset tapahtumat löydät kotisivuiltamme www.tekniikanmuseo.fi sekä Facebookista.

 

Tule mukaan juhlimaan kanssamme!

jouluiset kaapelivaunut

museo on sujettu 22.12.-1.1.

Tekniikan museo hiljenee joulunviettoon. Olemme kiinni 22.12.1018-1.1.2019 välisen ajan.

2.12. alkaen olemme jälleen avoinna tavalliseen tapaan. Myös loppiaisena 6.1. olemme avoinna museon aukioloaikojen mukaisesti klo 11-17.

Tekniikan museon väki toivottaa asiakkailleen, ystävilleen ja yhteistyökumppaneilleen rauhallista joulun aikaa ja onnea uudelle vuodelle!

Skip to content