Kulttuuriperintö kimmokkeena uusille ideoille! -koulutuspäivät Turussa ja Helsingissä lokakuussa

Miten museoiden oppimisympäristöjä voi hyödyntää nuorten innovaatio-osaamisen, työelämätaitojen ja osallisuuden vahvistamisessa?

 

”Museo rauhoittaa ja auttaa ajattelemaan”

”Museossa työskentely loi syvyyttä kaikkeen tekemiseen”

”Virikkeellinen ympäristö antoi ajattelulle lisäpotkua”

 

Museot innovaatioalustoina -hanke järjestää 3.10. ja 10.10. maksuttomat Kulttuuriperintö kimmokkeena uusille ideoille -koulutuspäivät Turussa ja Helsingissä. Koulutus on tarkoitettu innovaatiokasvatuksesta kiinnostuneille, nuorten aikuisten kanssa museoissa, korkeakouluissa ja muissa organisaatioissa toimiville ammattilaisille.

Koulutus tarjoaa perehdytyksen Museot innovaatioalustoina -hankkeessa tuotettuihin menetelmiin, joissa kulttuuriperinnön avulla tuetaan luovaa ongelmanratkaisua, sekä avaa kontakteja monialaisen yhteistyön rakentamiseksi. Koulutus koostuu asiantuntijapuheenvuoroista ja innovaatiomenetelmien testauksesta käytännössä.  Osallistujat saavat mukaansa hankkeessa tuotetun menetelmäoppaan, joka julkaistaan syksyllä 2019.

Tekniikan museossa maksuton yhden päivän koulutus järjestetään 10.10.2019 klo 10-16. Mukaan mahtuu 40 osallistujaa.  Aboa Vetus & Ars Nova -museossa Turussa koulutus järjestetään 3.10. klo 10-16. Turussa mukaan mahtuu 35 osallistujaa. Koulutuspäivän tarkempi ohjelma ilmoitetaan tuonnempana.

Molempien koulutusten puheenvuorot striimataan, joten osaan päivästä myös etäosallistuminen on mahdollista.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Heini Sorakivi, hankekoordinaattori
heini.sorakivi@aboavetusarsnova.fi
p. 0207 181 644

Museot innovaatioalustoina on kaksivuotinen kehittämishanke, jonka toteuttaa neljä toimijaa: Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Tekniikan museo, Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä Nuori Yrittäjyys ry. Museot innovaatioalustoina -hanke etsii uudenlaisia tapoja käyttää museoita ja tutkii, miten ne voivat toimia alustoina yhteiskunnalliselle toiminnalle. Hanke luo uudenlaista yhteistyötä museotoiminnan, korkeakoulujen ja innovaatiokasvatuksen välille sekä vahvistaa nuorten korkeakouluopiskelijoiden innovaatio-osaamista, työelämätaitoja ja mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Vuoden 2017 lopussa alkaneessa hankkeessa on toteutettu innovaatiotoimintaa museoissa ja kokeiltu erilaisia menetelmiä yhteistyössä korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Kulttuuriperintö kimmokkeena uusille ideoille! -koulutuspäivien ja menetelmäoppaan avulla hankkeen tuloksia jaetaan nuorten kanssa toimivien organisaatioiden käyttöön.

Hanke on saanut rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta ja se on osa Euroopan komission Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.

Lue lisää: www.museoinno.fiSkip to content