Museo

Tekniikan museo on ikkuna suomalaisen tekniikan ja teollistumisen historiaan. Museon kokoelmiin on tallennettu kertomus Suomen tiestä agraariyhteiskunnasta globaaliksi teknologia-alan toimijaksi.

 

Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitseva museo on tekniikan alan valtakunnallinen vastuumuseo ja alansa ainoa yleismuseo Suomessa.

Strategia

Missio

Tekniikan museo on Suomen teollisuuden ja tekniikan alan areena, joka tallentaa menneisyyttä, tulkitsee tätä päivää ja luotaa tulevaisuutta.

 

Visio

Ennakkoluuloton ja uudistava teknologiaperinnön tarinallistaja.

 

Arvot

Vuorovaikutus, yhdenvertaisuus, rohkeus.

Museon historia

Tekniikan museo sijaitsee historiallisella Kuninkaankartanonsaarella Helsingin Vanhankaupungin tuntumassa. Tänne Vantaanjoen suulle Kustaa Vaasa perusti vuonna 1550 sekä Helsingin kaupungin että kuninkaankartanon.

 

Nykyisissä museorakennuksissa toimi Suomen ensimmäinen vesilaitos vuodesta 1876 aina 1960-luvun lopulle ja sen toiminta on voimakkaasti muokannut saaren ympäristöä. Vesilaitos teki aloitteen rakennusten varaamisesta museotarkoituksiin Vanhankaupungin vesilaitoksen peruskorjausten yhteydessä 1966. Samana vuonna  asetettiin toimikunta selvittämään museon perustamista.

 

Tekniikan museon säätiö perustettiin vuonna 1969.  Vesilaitoksen tilat saneerattiin museotiloiksi 1970-luvulta alkaen. Museon ensimmäiset näyttelyt avautuivat yleisölle vuonna 1972. Nykyinen pyöreä päärakennus otettiin näyttelykäyttöön 1985.

Tekniikan Museo - historia

Tekniikan museon säätiö

Tekniikan museota ylläpitää yksityinen Tekniikan museon säätiö. Valtuuskunnan muodostavat säätiön perustajajärjestöt ja -kaupungit. Valtuuskunta nimeää säätiön hallituksen.

 

Säätiön hallitus

Juhani Nokela, Tekniikan akateemiset TEK

Anni Siltanen, Kemianteollisuus Ry

Jyrki Vuorinen, Tampereen yliopisto

Miia-Leena Tiili, Helsingin yliopiston museo

Annukka Larkio, Vantaan kaupunki

Matti Kiiskinen, Teknologiateollisuus Ry

 

Säätiön valtuuskunta 2021-2023

Leena Pöntynen, Teknologiateollisuus Ry, valtuuskunnan puheenjohtaja

Bengt Juselius, DIFF Ingengörerna i Finland
Pekka Aaltonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Ilkka Virtanen, Espoon kaupunki
Pekka Salmén, Graafinen teollisuus Ry
Pekka Majuri, Helsingin kaupunki
Elina Voutilainen, Helsingin kaupunki
Hannu Saarikangas, Insinööriliitto IL Ry
Mikko J Salminen, Kauniaisten kaupunki
Carmela Kantor-Aaltonen, Kemianteollisuus Ry
Mika Mäkinen, Metsäteollisuus Ry
Matti Enbuske, Oulun kaupunki
Jani Kemppainen, Rakennusteollisuus RT Ry
Leena Tokila, Suomen Museoliitto
Janne Tähtikunnas, RIL Ry
Harry Linnarinne, Suomen Teknilliset yliopistot
Esko Niemi, Suomen Teknilliset yliopistot
Janne Peltola, Tekniikan Akateemisten liitto TEK Ry
Sampsa Kaataja, Tekniikan Historian Seura Ry
Silvio Hjelt, Tekniska förening i Finland
Marjo Poutanen, Vantaan kaupunki

 

Säätiön taustayhteisöt

Driftingenjörsförbundet i Finland r.f.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Espoon kaupunki

Graafinen Teollisuus Ry

Helsingin kaupunki

Insinööriliitto IL Ry

Kauniaisten kaupunki

Kemianteollisuus Ry

Metsäteollisuus Ry

Museovirasto

Rakennusteollisuus RT Ry

Suomen museoliitto

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Ry

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ry

Tekniikan alan yliopistot ja korkeakoulut

Tekniikan historian seura

Tekniska Föreningen i Finland r.f.

Teknologiateollisuus Ry

Vantaan kaupunki

Kumppanuudet

Yrityskylä Helsinki-Vantaa

Yrityskylä Helsinki on ollut museon kumppani vuodesta 2009. Yrityskylä Helsinki-Vantaa on Helsingin kaupungin opetusviraston, Taloudellisen tiedotustoimiston TAT:n ja syksystä 2015 alkaen myös Vantaan kaupungin ylläpitämä elävä oppimisympäristö. Peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus on pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa.

 

Trafiikki-museot ry

Tekniikan museo on yhdeksän liikenne- ja viestintäalan museon muodostaman Trafiikki-museot ry:n jäsen. Verkosto edistää  jäsenmuseoiden tunnettuutta ja saavutettavuutta, kehittää henkilökunnan ammatillista osaamista, julkaisee Trafiikki-lehteä ja ylläpitää verkkokauppaa sekä toteuttaa yhteishankkeita.

 

Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyö on tärkeä osa Tekniikan museon strategista toimintaa ja yrityskumppanit ovat näkyvä osa museon arkea näyttelyistä kokoelmatoimintaan. Tekniikan museo tekee laajaa yhteistyötä eri tekniikan alan ja teollisuuden yritysten kanssa näyttelytuotannoissa, palveluissa ja kokoelmatoiminnassa.

 

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää!

 

Heini Oikkonen-Kerman

Toimitusjohtaja

heini.oikkonen-kerman@tekniikanmuseo.fi

p. 040 653 8152

Julkaisut (pdf)

Toimintakertomus (pdf)

Skip to content