Museo

Tekniikan museo on ikkuna suomalaisen tekniikan ja teollistumisen historiaan. Museon kokoelmiin on tallennettu kertomus Suomen tiestä agraariyhteiskunnasta globaaliksi teknologia-alan toimijaksi.

 

Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitseva museo on tekniikan alan valtakunnallinen vastuumuseo ja alansa ainoa yleismuseo Suomessa.

Strategia

Missio

Tekniikan museo on Suomen teollisuuden ja tekniikan alan areena, joka tallentaa menneisyyttä, tulkitsee tätä päivää ja luotaa tulevaisuutta.

 

Visio

Ennakkoluuloton ja uudistava teknologiaperinnön tarinallistaja.

 

Arvot

Vuorovaikutus, yhdenvertaisuus, rohkeus.

Museon historia

Tekniikan museo sijaitsee historiallisella Kuninkaankartanonsaarella Helsingin Vanhankaupungin tuntumassa. Tänne Vantaanjoen suulle Kustaa Vaasa perusti  vuonna 1550 sekä Helsingin kaupungin että kuninkaankartanon.

 

Nykyisissä museorakennuksissa toimi Suomen ensimmäinen vesilaitos vuodesta 1876 aina 1960-luvun lopulle ja sen toiminta on voimakkaasti muokannut saaren ympäristöä. Vesilaitos teki aloitteen rakennusten varaamisesta museotarkoituksiin Vanhankaupungin vesilaitoksen peruskorjausten yhteydessä 1966. Samana vuonna  asetettiin toimikunta selvittämään museon perustamista.

 

Tekniikan museon säätiö perustettiin vuonna 1969.  Vesilaitoksen tilat saneerattiin museotiloiksi 1970-luvulta alkaen. Museon ensimmäiset näyttelyt avautuivat yleisölle vuonna 1972. Nykyinen pyöreä päärakennus otettiin näyttelykäyttöön 1985.

Tekniikan Museo - historia

Tekniikan museon säätiö

Tekniikan museota ylläpitää yksityinen Tekniikan museon säätiö. Valtuuskunnan muodostavat säätiön perustajajärjestöt ja -kaupungit. Valtuuskunta nimeää säätiön hallituksen.

 

Säätiön hallitus 2020-2021

 

Carina Jaatinen (pj), Tiedekeskus Heureka

Timo Ali-Vehmas (vpj), Nokian säätiö

Juhani Nokela, Tekniikan akateemiset TEK

Panu Nykänen, Teknillisten Tieteiden Akatemia

Kari Pudas, Helsingin kaupunki

Anni Siltanen, Kemianteollisuus ry

 

 

Säätiön valtuuskunta 2018 – 2020

 

Esko keskinen,Teknologiateollisuus ry, valtuuskunnan puheenjohtaja

Niklas Jensen-Eriksen, Tekniikan Historian Seura ry, valtuuskunnan varapuheenjohtaja

Pekka Aaltonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Miimu Airaksinen, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Silvio Hjelt, Tekniska Föreningen i Finland r.f.

Heidi Husari, Rakennusteollisuus RT ry

Bengt Juselius, Driftingenjörsförbundet i Finland r.f.

Riitta Juvonen, Kemianteollisuus ry

Harri Linnarinne, Tekniikan alan yliopistot

Pekka Majuri, Helsingin kaupunki

Mika Mäkinen, Metsäteollisuus ry

Marjo Poutanen, Vantaan kaupunki

Hannu Saarikangas, Insinööriliitto IL ry

Pekka Salmén, Graafinen Teollisuus ry

Mikko J. Salminen, Kauniaisten kaupunki

Martti Surakka, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Leena Tokila, Suomen museoliitto

Ilkka Virtanen, Espoon kaupunki

Elina Voutilainen, Helsingin kaupunki

Vesä Välimäki, Tekniikan alan yliopistot

 

Säätiön taustayhteisöt

 

Driftingenjörsförbundet i Finland r.f.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Espoon kaupunki

Graafinen Teollisuus ry

Helsingin kaupunki

Insinööriliitto IL ry

Kauniaisten kaupunki

Kemianteollisuus ry

Metsäteollisuus ry

Museovirasto

Rakennusteollisuus RT ry

Suomen museoliitto

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Tekniikan alan yliopistot ja korkeakoulut

Tekniikan historian seura

Tekniska Föreningen i Finland r.f.

Teknologiateollisuus ry

Vantaan kaupunki

Kumppanuudet

Yrityskylä Helsinki-Vantaa

Yrityskylä Helsinki on ollut museon kumppani vuodesta 2009. Yrityskylä Helsinki-Vantaa on Helsingin kaupungin opetusviraston, Taloudellisen tiedotustoimiston TAT:n ja syksystä 2015 alkaen myös Vantaan kaupungin ylläpitämä elävä oppimisympäristö. Peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus on pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa.

 

Airo Island ry

Airo Island ry ylläpitää robotiikka- ja keinoälyalan showroomia ja oppimisympäristöä sekä toimii alan hankkeiden alustana ja käynnistäjänä. Tekniikan museo on yksi vuonna 2015 perustetun yhdistyksen perustajajäsenistä.

 

Trafiikki-museot ry

Tekniikan museo on yhdeksän liikenne- ja viestintäalan museon muodostaman Trafiikki-museot ry:n jäsen. Verkosto edistää  jäsenmuseoiden tunnettuutta ja saavutettavuutta, kehittää henkilökunnan ammatillista osaamista, julkaisee Trafiikki-lehteä ja ylläpitää verkkokauppaa sekä toteuttaa yhteishankkeita.

 

Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyö on tärkeä osa Tekniikan museon strategista toimintaa ja yrityskumppanit ovat näkyvä osa museon arkea näyttelyistä kokoelmatoimintaan. Tekniikan museo tekee laajaa yhteistyötä eri tekniikan alan ja teollisuuden yritysten kanssa näyttelytuotannoissa, palveluissa ja kokoelmatoiminnassa.

Käynnissä olevat hankkeet

Ylen tekniikka talteen 2020

Tekniikan museo inventoi vuoden 2020 aikana Yleisradio Oy:n toimintahistoriasta kertovaa esineistöä, joka sisältää äänitekniikan, kuvaustekniikan, ohjelmansiirto- ja jakelutekniikan sekä huoltotoiminnan esineitä. Hankkeen tuloksena esineistöä siirretään koordinoidusti ammatillisesti hoidettujen ja muiden toimintansa vakiinnuttaneiden erikoismuseoiden kokoelmiin. Tärkeänä osana hanketta museo tallentaa esineistöön liittyvää kontekstitietoa asiantuntijaryhmän kanssa, joka koostuu Yleisradion henkilökunnasta ja eläkeläisistä. Merkittävä lahjoitus täydentää museon Viestintä, tietoliikenne ja media -kokoelmaa. Tekniikan museo toteuttaa hankkeen Yleisradion Oy:n toimeksiantona.

Lisätiedot:
Projektitutkija Laura Salervo laura.salervo (@) tekniikanmuseo.fi
Kokoelmapäällikkö Kirsi Ojala kirsi.ojala (@) tekniikanmuseo.fi

 

Teollinen kulttuuriperintö käyttöön (2020)

Hankkeessa digitoidaan ja avataan teollisen kulttuuriperinnön kokoelmia yhdessä museon vapaaehtoisten kanssa. Digitoituja aineistoja tullaan avaamaan Finnassa CC-lisenseillä ja hyödyntämään Sorvaamo-yhteiskehittämishankkeessa. Digitoinnissa keskitytään museon Maanmittaustekniikan kokoelman ja Eric Tigerstedt -kokoelman esineistöön ja kuva-aineistoon. Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Lisätiedot:

Projektitutkija Taru Tervo taru.tervo (@) tekniikanmuseo.fi
Tutkija Emilia Västi emilia.vasti (@) tekniikanmuseo.fi

 

Kokoelmat ja 3D (2019-2020)

Minkälaista osaamista, resursseja ja erityisjärjestelyjä 3D mallien luominen kokoelmaesineistä käytännössä vaati? Miten ja missä 3D malleja voidaan jatkokäyttää ja jakaa? Tekniikan museo osallistuu Trafiikki-museoiden ”Parhaat metodit ja käytännöt tehdä 3D-tallentamista museoissa” -hankkeeseen, jossa kehitetään koko museoalan 3D-osaamista ja haetaan toimivia ja kustannustehokkaita toimintamalleja kokoelmaesineiden 3D-mallien toteuttamiseen ja hyödyntämiseen. Mallien toteuttamistavaksi valikoitui fotogrammetria. Ensimmäiset mallit ovat saavutettavissa eri alustoilla syksyllä 2020. Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Lisätiedot:
Tutkija Emilia Västi emilia.vasti (@) tekniikanmuseo.fi

Julkaisut (pdf)

Toimintakertomus (pdf)

Skip to content