Avoinna

Aukioloajat:
ti, ke, pe 9.00 - 17.00
to 9.00 - 19.00
la-su 11.00 - 17.00

Lippujen hinnat

8€/5€/2€/0€

Yhteystiedot

Viikintie 1, 00560 Helsinki
p. (09) 7288 440
lipunmyynti (at) tekniikanmuseo.fi

Laskutustiedot

Tekniikan museon säätiö
Y-tunnus: 0252165-1Verkkolaskuosoite:
OVT-tunnus: 003702521651
Operaattori: OpusCapita Solutions Oy
Välittäjätunnus: E204503

 

Museo

Tekniikan museo on ikkuna suomalaisen tekniikan ja teollistumisen historiaan. Museon kokoelmiin on tallennettu kertomus Suomen tiestä agraariyhteiskunnasta globaaliksi teknologia-alan toimijaksi.

 

Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitseva museo on tekniikan alan valtakunnallinen erikoismuseo ja alansa ainoa yleismuseo Suomessa.

 

Vuonna 2019 tulee kuluneeksi 50 vuotta Tekniikan museon säätiön perustamisesta. Museo juhlii koko vuoden ajan järjestämällä erilaisia tapahtumia ja nostamalla esiin teknologiaperinnön merkitystä. Juhlavuonna muistamme museon pitkää historiaa, mutta ennen kaikkea suuntaamme katseet tulevaan.

 

Tekniikan museon juhlavuoden logo

Strategia

Missio

Tekniikan museo on Suomen teollisuuden ja tekniikan alan areena, joka tallentaa menneisyyttä, tulkitsee tätä päivää ja luotaa tulevaisuutta.

 

Visio

Ennakkoluuloton ja uudistava teknologiaperinnön tarinallistaja.

 

Arvot

Vuorovaikutus, yhdenvertaisuus, rohkeus.

Museon historia

Tekniikan museo sijaitsee historiallisella Kuninkaankartanonsaarella Helsingin Vanhankaupungin tuntumassa. Tänne Vantaanjoen suulle Kustaa Vaasa perusti  vuonna 1550 sekä Helsingin kaupungin että kuninkaankartanon.

 

Vuonna 2019 tulee kuluneeksi 50 vuotta Tekniikan museon säätiön perustamispäätöksestä. Tekniikan museon nykyisissä rakennuksissa toimi Suomen ensimmäinen vesilaitos vuodesta 1876 aina 1960-luvun lopulle ja sen toiminta on voimakkaasti muokannut saaren ympäristöä. Vesilaitos teki aloitteen rakennusten varaamisesta museotarkoituksiin Vanhankaupungin vesilaitoksen peruskorjausten yhteydessä 1966. Samana vuonna  asetettiin toimikunta selvittämään museon perustamista.

 

Tekniikan museon säätiön perustamispäätös tehtiin lokakuussa 1969 ja vesilaitoksen tilat saneerattiin museotiloiksi 1970-luvulta alkaen. Museon ensimmäiset näyttelyt avautuivat yleisölle vuonna 1972. Nykyinen pyöreä päärakennus otettiin näyttelykäyttöön 1985.

Tekniikan Museo - historia

Tekniikan museon säätiö

Tekniikan museota ylläpitää yksityinen Tekniikan museon säätiö. Valtuuskunnan muodostavat säätiön perustajajärjestöt ja -kaupungit. Valtuuskunta nimeää säätiön hallituksen.

 

Säätiön hallitus 2018-2019

 

Pekka Pellinen (pj)

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

 

Carina Jaatinen (vpj)

Tiedekeskus Heureka

 

Timo Ali-Vehmas

Nokian säätiö

 

Panu Nykänen

Teknillisten Tieteiden Akatemia

 

Kyösti Oasmaa

Helen Oy

 

Mika Tuuliainen

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

 

 

 

Säätiön valtuuskunta 2018 – 2020

 

Esko keskinen,Teknologiateollisuus ry, valtuuskunnan puheenjohtaja

Niklas Jensen-Eriksen, Tekniikan Historian Seura ry, valtuuskunnan varapuheenjohtaja

 

Pekka Aaltonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Miimu Airaksinen, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Silvio Hjelt, Tekniska Föreningen i Finland r.f.

Heidi Husari, Rakennusteollisuus RT ry

Bengt Juselius, Driftingenjörsförbundet i Finland r.f.

Riitta Juvonen, Kemianteollisuus ry

Harri Linnarinne, Tekniikan alan yliopistot

Pekka Majuri, Helsingin kaupunki

Mika Mäkinen, Metsöteollisuus ry

Marjo Poutanen, Vantaan kaupunki

Hannu Saarikangas, Insinööriliitto IL ry

Pekka Salmén, Graafinen Teollisuus ry

Mikko J. Salminen, Kauniaisten kaupunki

Martti Surakka, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Leena Tokila, Suomen museoliitto

Ilkka Virtanen, Espoon kaupunki

Elina Voutilainen, Helsingin kaupunki

Vesä Välimäki, Tekniikan alan yliopistot

 

Säätiön taustayhteisöt

 

Driftingenjörsförbundet i Finland r.f.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Espoon kaupunki

Graafinen Teollisuus ry

Helsingin kaupunki

Insinööriliitto IL ry

Kauniaisten kaupunki

Kemianteollisuus ry

Metsäteollisuus ry

Museovirasto

Rakennusteollisuus RT ry

Suomen museoliitto

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Tekniikan alan yliopistot ja korkeakoulut

Tekniikan historian seura

Tekniska Föreningen i Finland r.f.

Teknologiateollisuus ry

Vantaan kaupunki

Yhteistyökumppanit

Yrityskylä Helsinki-Vantaa

Yrityskylä Helsinki on ollut museon kumppani vuodesta 2009. Yrityskylä Helsinki-Vantaa on Helsingin kaupungin opetusviraston, Taloudellisen tiedotustoimiston TAT:n ja syksystä 2015 alkaen myös Vantaan kaupungin ylläpitämä elävä oppimisympäristö. Peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus on pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa.

 

Airo Island ry

Airo Island ry ylläpitää robotiikka- ja keinoälyalan showroomia ja oppimisympäristöä sekä toimii alan hankkeiden alustana ja käynnistäjänä. Tekniikan museo on yksi vuonna 2015 perustetun yhdistyksen perustajajäsenistä.

 

Helen Oy

Tekniikan museo ja Helen Oy solmivat vuonna 2011 yhteistyösopimuksen, joka mahdollistaa Vantaanjoen länsirannalla olevan Voimalamuseon avoinnapidon. Tekniikan museo tuottaa Voimalamuseoon avoinnapito- ja yleisöpalvelut.

 

Trafiikki-museot ry

Tekniikan museo on yhdeksän liikenne- ja viestintäalan museon muodostaman Trafiikki-museot ry:n jäsen. Verkosto edistää  jäsenmuseoiden tunnettuutta ja saavutettavuutta, kehittää henkilökunnan ammatillista osaamista, julkaisee Trafiikki-lehteä ja ylläpitää verkkokauppaa sekä toteuttaa yhteishankkeita.

Käynnissä olevat hankkeet

 Museot innovaatioalustoina

 

Museot innovaatioalustoina on kehityshanke, joka etsii uusia toimintamalleja museoiden ja muiden nuorten kanssa toimivien organisaatioiden käyttöön. Hankkeen toteuttavat Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Tekniikan museo, Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä Nuori Yrittäjyys ry.

 

Hanke luo uusia tapoja käyttää museoita ja tutkii kokeillen miten museot voivat toimia mahdollistajina tai alustoina yhteiskunnalliselle toiminnalle. Tavoitteena on rakentaa yhteistyötä korkeakoulujen, yrittäjäkasvatustoimijoiden ja museoiden välille sekä kehittää nuorten korkeakouluopiskelijoiden innovaatiokoulutusta ja työelämätaitoja. Hanke tukee myös nuorten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

 

Kolmiportaisen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan neljä ajatushautomoa, kaksi Aboa Vetus & Ars Novassa ja kaksi Tekniikan museossa. Museoiden tilat, kokoelmat, näyttelyt ja asiantuntijuus ovat ajatushautomoiden käytettävissä. Ajatushautomoihin kutsutaan nuoria korkeakouluopiskelijoita määrittelemään ohjatusti erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja haasteita.

 

Hankkeen toisessa vaiheessa nuoret valitsevat haasteista kiinnostavimmat ja rajaavat ja ratkovat niitä innovaatiovalmentajan ohjauksessa, museoiden tarjoaman aineiston sekä luovan museoympäristön inspiroimina. Kolmannessa vaiheessa hankkeessa kehitettyjä ja testattuja toimintamalleja levitetään muille nuorten koulutuksen parissa työskenteleville toimijoille.

 

Kaksivuotinen hanke toteutetaan Turussa ja Helsingissä. Hanke on saanut rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta ja on osa Euroopan komission Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.

 

Museot innovaatioalustoina -hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteessa museoinno.fi.

Tekniikan museon osalta yhteyshenkilönä toimii museolehtori Marianna Karttunen, marianna.karttunen@tekniikanmuseo.fi.

Hanketta koordinoi Aboa Vetus & Ars Nova, jossa hankekoordinaattorina toimii Maria Granlund, maria.granlund@aboavetusarsnova.fi

 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb  VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb


 Tulevaisuuden kokoelmat

 

Tekniikan museon Tulevaisuuden kokoelmat -hanke kehittää toimintatapoja kokoelmien aktiiviseen kartuttamiseen ja olemassaolevien kokoelmiin liittyvien tietosisältöjen rikastamiseen. Hankkeessa pohditaan, kuinka saada kokoelman kannalta kiinnostavat asiantuntijat, yritykset ja niiden työntekijät (sekä työikäiset että eläkeläiset) aktivoitua, heidän tietonsa talteen ja kokoelmia rikastettua tavalla, joka olisi mahdollisimman sujuva sekä museon että muiden osallistuvien tahojen näkökulmasta.

 

Ensimmäisenä hankkeessa keskitytään valmisteleviin töihin, eli kokoelmien kartoittamiseen ja kokoelmahallinnalliseen uudelleenjärjestelyyn. Uudelleen järjestäminen tarkoittaa kokonaisuuksien rajauksia ja käsitteiden tarkistamista sekä tarvittaessa kokoelmakokonaisuuksien uudelleen nimeämistä, jotta nimi ja sisältö saadaan vastaamaan toisiaan. Ensimmäinen osaprojekti on alkanut marraskuussa 2017 ja jatkuu toukokuun loppuun saakka. Hankkeelle haetaan jatkorahoitusta kevään 2018 aikana.

 

Hankeen ensimmäisenä tavoitteena on tuottaa kokoelmakartta. Sen on ensisijaisesti  museon sisäinen päivitettävä työkalu, jonka avulla voidaan suunnitella esimerkiksi kokoelmatoiminnan painopisteitä ja tavoitteita.

 

Kokoelmakartan valmistuttua, on vuorossa konkreettinen sukellus kokoelmiin, joista ensimmäisiksi kohteiksi on valittu Nokian Datasiirtokokoelma ja robotiikan ja teollisuusautomaation kokoelmat. Kokoelmien kehitämiseen ja kontekstointiin tarvitaan kunkin alan erikoisosaamista, minkä vuoksi hankkeeseen liittyy myös yhteydenottoja yrityksiin ja muihin alojen keskeisiin toimijoihin.

 

Lisäksi hankkeeseen liittyy kuvaprojekti, jonka tavoitteena on saada kokoelmiin muutamia uusia kuvalahjoituksia kontekstitietoineen ja luoda yhteyksiä sekä eri tekniikan alojen asiantuntijoihin yrityksissä että jo eläkkeellä oleviin teknologian osaajiin.  Hankkeen yhteydessä avataan kontekstoituja aineistoja julkiseen Finna-tiedonhakupalveluun.

 

Hankeessa työskentelee projektitutkijana Emilia Västi.

 


Tarinat peliin

Suomen museoliiton koordinoimassa Tarinat peliin -hankkeessa luodaan toimintamalli museosisältöjen tarinallistamiseen, tuotteistamiseen ja yhteistyöhön. Hankkeessa ovat mukana Tekniikan museon lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaanin taidemuseo, Kainuun maakuntamuseo ja Turkansaaren ulkomuseo Oulussa.  Hanke rahoitetaan Hämeen ELY-keskuksen myöntämänä Luovaa osaamista -ESR-ohjelmasta.

 

Lisätietoja hankkeesta löytyy Suomen Museoliiton kotisivuilla.

tarinat_peliin__keno__tarinat_peliin_logo_vweb_png300x800

Julkaisut (pdf)

Toimintakertomus (pdf)