Museot innovaatioalustoina -hanke laajentaa museon käyttötapoja

Museot innovaatioalustoina on kaksivuotinen kehittämishanke, jonka toteuttaa neljä toimijaa: Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Tekniikan museo, Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä Nuori Yrittäjyys ry. Museot innovaatioalustoina -hanke etsii uudenlaisia tapoja käyttää museoita ja tukea nuorten työelämävalmiuksia. Hanke rakentaa yhteistyötä korkeakoulujen, yrittäjäkasvatustoimijoiden ja museoiden välille. Hankkeen lopputuloksena tarjotaan uusia toimintamalleja museoiden ja muiden nuorten kanssa toimivien organisaatioiden käyttöön.

”Kyseessä on kehittämishanke, jossa onnistumiset ja epäonnistumiset auttavat luomaan uusia toimintamalleja. Tutkimme kokeillen miten museot voivat toimia alustoina yhteiskunnalliselle toiminnalle. Tarkoituksena on kehittää nuorten korkeakouluopiskelijoiden innovaatiokoulutusta ja tukea nuorten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen”, kertoo hankekoordinaattori Maria Granlund Aboa Vetus & Ars Nova -museosta.

Kolmiportainen hanke käynnistyy helmikuussa ajatushautomoilla, joissa korkeakouluopiskelijat määrittelevät erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja haasteita. Museoiden tilat, kokoelmat, näyttelyt ja asiantuntijuus ovat ajatushautomoiden käytettävissä. Asiantuntijapuheenvuorot pohjustavat työpajoja ja niissä pureudutaan tulevaisuuden työhön, megatrendeihin, innovaatioihin ja intuitioon. Hankkeen keskeinen tavoite on kannustaa uudenlaiseen ajatteluun ja käyttää rohkeasti museota ajatusten alustana.

Hankeen toisessa vaiheessa nuoret valitsevat haasteista kiinnostavimmat ja työstävät niitä innovaatiovalmentajien ohjauksessa, museoiden tarjoaman aineiston ja luovan ympäristön inspiroimina. Kolmannessa vaiheessa hankkeessa kehitettyjä ja testattuja toimintamalleja levitetään muille nuorten koulutuksen parissa työskenteleville toimijoille.

Hanke on saanut rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta ja on osa Euroopan komission Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa. Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta museoinno.fi .

Hankeen ensimmäinen ajatushautomo järjestetään Aboa Vetus & Ars Nova -museolla Turussa perjantaina 2.2. Ajatushautomon aamupäivän asiantuntijapuheenvuorot klo 9–11 ovat kaikille avoimia, mutta vaativat ennakkoilmoittautumisen. Lisätietoja ohjelmasta: http://www.aboavetusarsnova.fi/fi/uutiset/museot-innovaatioalustoina-hankkeen-ensimmainen-ajatushautomo-222018. Asiantuntijapuheenvuoroja voi seurata myös striimattuna Aboa Vetus & Ars Novan Facebook-sivuilla osoitteessa https://www.facebook.com/aboavetusarsnova perjantaina klo 9 alkaen.

Seuraava ajatushautomo järjestetään Tekniikan museossa perjantaina 2.3.

Tietoa toimijoista:

Aboa Vetus & Ars Nova on vuonna 1995 avattu historian ja nykytaiteen museo Turussa. Museo vaalii ja pitää elävänä hallussaan olevaa kulttuuriperintöä ja pyrkii löytämään uudistuvia tapoja toimia yhdessä yleisön kanssa.

Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitseva Tekniikan museo on Suomen suurin tekniikan alan yleismuseo. Museo on Suomen teollisuuden ja tekniikan alan areena, joka tallentaa menneisyyttä, tulkitsee tätä päivää ja luotaa tulevaisuutta. Visiona on olla ajan hengessä uudistuva, laajasti verkottunut ja kiinnostava kulttuurin ja elinkeinoelämän raja-aitoja rikkova tekniikan alan kulttuuriperinnön tarinallistaja.

Humak on kansainvälinen ja yhteiskunnallinen korkeakoulu, joka kehittää reilua ja yhteisöllistä Suomea. Humak tuottaa osallisuutta, yhteiskunnallista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä luo uutta tietoa, osaamista ja asiantuntemusta aloillaan.

Nuori Yrittäjyys ry (NY) on osa kansainvälistä Junior Achievement (JA) -verkostoa. JA on maailman laajin yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta nuorille tarjoava organisaatio. NY tarjoaa eri kouluasteille 7–25-vuotiaiden nuorten yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa tukevia ohjelmia.

 

 Skip to content