Näyttelyt

Tekniikan museon näyttelyt kertovat ajan, ihmisen ja teknologian suhteesta. Ne tuottavat elämyksiä yleisölle ja antavat uusia näkökulmia tekniikan ilmiöihin.

 

Näyttelyitä täydentäviin palveluihin voit tutustua palvelut-osiossa.

Yhteisönäyttelyt: Voimaradio 19.5.-28.8.2022

VOIMARADIO – Stereotekniikan toisinajattelija Tapio M. Köykkä 1911–1994

 

 

Voimaradio Oy oli suomalaisen äänentoistoalan keksijä-uranuurtaja Tapio Matti Köykän (1911-1994) luomus. Kuuluisaksi Köykkä tuli 1960-luvulla kehittämästään Ortoperspekta-stereojärjestelmästä, jota voidaan pitää maailman ensimmäisenä kotitalouksiin tarkoitettuna surround- eli monikanavaisen tilaäänen kehittäjänä.

 

Tekniikan museossa 19.5.-28.8.2022 esillä olevan näyttelyn ytimenä on useilta harrastajilta kerätty 20-30 esineen kokoelma Voimaradio Oy:n äänentoistolaitteita. Näyttelyyn on myös toteutettu äänimaailma Köykän Ortoperspekta-järjestelmää hyödyntäen. Ääniteoksen ovat tehneet Tapani Rinne ja Juha Mäki-Patola.

 

Erilaisia piirustuksia, toimintakaaviota ja patentteja sekä täydennystä Köykän elämäntarinaan on kaivettu erilaisista käänteistä ja arkistoista tätä näyttelyä varten. Monessa mukana ollut keksijä Köykkä on jäänyt verrattain tuntemattomaksi ja hänet tunnetaan lähinnä hifiharrastajien piireissä. Näyttelyn myötä Köykkä tulee tutummaksi suurelle yleisölle ja kenties Köykän elämän ja työn tarinat täydentyvät.

 

Voimaradio-näyttely on osa Tekniikan museon yhteisönäyttelyiden sarjaa, jossa eri alojen harrastajat, ammattilaiset ja innostuneet tekniikan tuntijat pääsevät itse tekemään näyttelyitä museoon ja kertomaan juuri heille tärkeästä tekniikan osa-alueesta. Näyttelyn ovat ideoineet ja toteuttaneet museon tuella harrastajat, jotka ovat keräilleet Köykän laitteita sekä kiinnostuneet Voimaradio Oy:n perustajan Tapio Köykän elämäntyöstä ja -tarinasta.

 

Yhteisönäyttelyiden tavoite on tuoda näkyväksi tekniikan alojen kirjoa ja niihin liittyvän kiinnostuksen moninaisuutta sekä innostaa ottamaan museotilaa omakseen.

Kummituksen keksintökoje

Kummituksen keksintökojeen logo, oikealle katsova silmäpari ja vihreää tekstiä.

 

 

Kummituksen keksintökoje on 5-9 -vuotiaille lapsille suunnattu elämyksellinen ja toiminnallinen näyttely, joka innostaa lapset pohtimaan tekniikan olemusta, ilmiöitä ja muutosta. Näyttely kutsuu lapset museon kummituksen avuksi tutkimaan teknisiä laitteita, tutustumaan keksintöihin ja lopuksi käynnistämään kummituksen kummallisen koneen.

 

Näyttely vahvistaa lasten omaa luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja kannustaa tutkimaan ja kokeilemaan. Näyttely kertoo keksimisestä teknologian lähtökohdista ja tekniikan muutoksen kautta. Keskiössä on lapsen uteliaisuus ja mielikuvitus sekä oman keksijyyden kehittyminen ja tutkimisen ilo.

 

Näyttelyssä lapset myös pääsevät jättämään jäljen itsestään rakentamalla oman keksintönsä ja asettamalla sen esille.

Lapsi tutkii esineitä Kummituksen keksintökoje -näyttelyssä.

 

Näyttely kannustaa luovaan ajatteluun ja luo valmiuksia käsitteelliselle ja tieteelliselle ajattelulle. Samalla näyttely tekee tunnetuksi suomalaisia tekniikan alan keksintöjä ja pyrkii tuomaan näkyväksi lasten oman, potentiaalisen keksijyyden.

 

Kummituksen keksintökoje -näyttely perustuu Tekniikan tarinamatolla -toimintamalliin, joka syntyi Tekniikan museossa osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Pienten paja -kehityshanketta vuosina 2012–2015. Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen esi- ja alkuopetuksen tutkimusryhmän kanssa ikäryhmälle suunnattuja teknologiakasvatuksen menetelmiä museoympäristössä. 

Tekniikan maa

TekniikanMaaLogo

Tekniikan maa on näyttely teknologian, teollisuuden ja alan innovaatioiden roolista 100-vuotiaan Suomen rakentajina. Näyttely kertoo tekniikan vaikutuksesta arkeen, työhön ja ympäristöön ja esillä ovat niin teknologian ja teollisuuden menneisyys, nykyisyys kuin tulevaisuus.

vipukohteellaihmettelyaalustava-visu_tekniikan maa

 

Suomalaiset usein identifioituvat kekseliääksi insinöörikansaksi ja tekniikan nopeiksi omaksujiksi. Suomen tarinaa ei silti ole koskaan aiemmin esitetty tekniikan näkökulmasta.

 

Kokeminen ja tekeminen ovat näyttelyssä tärkeässä roolissa. Tavoite on innostaa ja yllättää niin alaa tuntevat kuin museon uudet yleisöt. Näyttelyn lähtöpisteenä on koti, josta teemat laajenevat infrastruktuuriin, tuotantoon, raaka-aineisiin ja prosesseihin sekä uusiokäyttöön. Vuoteen 2026 asti esillä oleva näyttely uudistuu koko elinkaarensa ajan.

tekniikanmaa

Etäunelmia - Yhteys yli ajan ja paikan

Etäunelmia-näyttely kertoo ajan ja paikan ylittämisen historiasta sähköisten viestintävälineiden avulla. Näyttelyssä tutustutaan viestintätekniikan keksintöihin ja niiden taustalla olevaan unelmaan paikasta ja ajasta riippumattomasta yhteydenpidosta.

 

Ainutlaatuisten kokoelmaesineiden lisäksi näyttelyssä on esillä kiinnostavia kuva- ja filmiarkistojen helmiä sekä useita kohteita, joissa kävijät saavat itse kokeilla, koskea ja osallistua. Menneiden vuosikymmenten maailmaan voi uppoutua esimerkiksi seuraamalla 1960-luvun olohuoneessa suoraa tv-lähetystä Neil Armstrongin ensiaskelista kuussa. 

Tekniikan Museo - Näyttelyt - Etäunelmia

Suodatinhalli

Tekniikan museo toimii vanhoissa vesilaitoksen rakennuksissa.

 

Vesilaitoksen aikaiseen ulkoasuun kunnostettu Suodatinhalli on avoinna yleisölle lämpimämpinä vuodenaikoina. Tänä vuonna näyttelytila aukeaa jo la 30.4.2022!

 

Suodatinhalli eli pikasuodatuslaitos valmistui 1909. Rakennuksessa sijaitsevat museoidut hiekkasuodattimet, joiden läpi viereisten hallien saostusaltaissa kemiallisesti käsitelty vesi johdettiin ennen vesijohtoverkostoon laskemista. Suojeltu rakennus on entisöity alkuperäiseen asuunsa.

 

Mobiiliopas pikasuodatuslaitoksen historiaan osoitteessa: https://tarinasoitin.fi/tekniikanmuseo. Mobiiliopas löytyy myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tekniikan Museo - Näyttelyt - Pikasuodatinhalli
Skip to content