Näyttelyt

Tekniikan museon näyttelyt kertovat ajan, ihmisen ja teknologian suhteesta. Ne tuottavat elämyksiä yleisölle ja antavat uusia näkökulmia tekniikan ilmiöihin.

 

Näyttelyitä täydentäviin palveluihin voit tutustua palvelut-osiossa.

Tekniikan maa

TekniikanMaaLogo

Tekniikan maa on näyttely teknologian, teollisuuden ja alan innovaatioiden roolista 100-vuotiaan Suomen rakentajina. Näyttely kertoo tekniikan vaikutuksesta arkeen, työhön ja ympäristöön ja esillä ovat niin teknologian ja teollisuuden menneisyys, nykyisyys kuin tulevaisuus.

vipukohteellaihmettelyaalustava-visu_tekniikan maa

 

Suomalaiset usein identifioituvat kekseliääksi insinöörikansaksi ja tekniikan nopeiksi omaksujiksi. Suomen tarinaa ei silti ole koskaan aiemmin esitetty tekniikan näkökulmasta.

 

Kokeminen ja tekeminen ovat näyttelyssä tärkeässä roolissa. Tavoite on innostaa ja yllättää niin alaa tuntevat kuin museon uudet yleisöt. Näyttelyn lähtöpisteenä on koti, josta teemat laajenevat infrastruktuuriin, tuotantoon, raaka-aineisiin ja prosesseihin sekä uusiokäyttöön. Vuoteen 2026 asti esillä oleva näyttely uudistuu koko elinkaarensa ajan.

tekniikanmaa

Kummituksen keksintökoje

Kummituksen keksintökojeen logo, oikealle katsova silmäpari ja vihreää tekstiä.

 

 

Kummituksen keksintökoje on 5-9 -vuotiaille lapsille suunnattu elämyksellinen ja toiminnallinen näyttely, joka innostaa lapset pohtimaan tekniikan olemusta, ilmiöitä ja muutosta. Näyttely kutsuu lapset museon kummituksen avuksi tutkimaan teknisiä laitteita, tutustumaan keksintöihin ja lopuksi käynnistämään kummituksen kummallisen koneen.

 

Näyttely vahvistaa lasten omaa luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja kannustaa tutkimaan ja kokeilemaan. Näyttely kertoo keksimisestä teknologian lähtökohdista ja tekniikan muutoksen kautta. Keskiössä on lapsen uteliaisuus ja mielikuvitus sekä oman keksijyyden kehittyminen ja tutkimisen ilo.

 

Näyttelyssä lapset myös pääsevät jättämään jäljen itsestään rakentamalla oman keksintönsä ja asettamalla sen esille.

Lapsi tutkii esineitä Kummituksen keksintökoje -näyttelyssä.

 

Näyttely kannustaa luovaan ajatteluun ja luo valmiuksia käsitteelliselle ja tieteelliselle ajattelulle. Samalla näyttely tekee tunnetuksi suomalaisia tekniikan alan keksintöjä ja pyrkii tuomaan näkyväksi lasten oman, potentiaalisen keksijyyden.

 

Kummituksen keksintökoje -näyttely perustuu Tekniikan tarinamatolla -toimintamalliin, joka syntyi Tekniikan museossa osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Pienten paja -kehityshanketta vuosina 2012–2015. Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen esi- ja alkuopetuksen tutkimusryhmän kanssa ikäryhmälle suunnattuja teknologiakasvatuksen menetelmiä museoympäristössä. 

Etäunelmia - Yhteys yli ajan ja paikan

Etäunelmia-näyttely kertoo ajan ja paikan ylittämisen historiasta sähköisten viestintävälineiden avulla. Näyttelyssä tutustutaan viestintätekniikan keksintöihin ja niiden taustalla olevaan unelmaan paikasta ja ajasta riippumattomasta yhteydenpidosta.

 

Ainutlaatuisten kokoelmaesineiden lisäksi näyttelyssä on esillä kiinnostavia kuva- ja filmiarkistojen helmiä sekä useita kohteita, joissa kävijät saavat itse kokeilla, koskea ja osallistua. Menneiden vuosikymmenten maailmaan voi uppoutua esimerkiksi seuraamalla 1960-luvun olohuoneessa suoraa tv-lähetystä Neil Armstrongin ensiaskelista kuussa. 

Tekniikan Museo - Näyttelyt - Etäunelmia

Yhteisönäyttelyt: I love 8-bit 16.2.-3.4.2022

UUTTA TULOSSA 19.5.2022!

 

I love 8-bit on pienoisnäyttely ensimmäisistä kotitietokoneista ja peleistä, joita niillä pelattiin. Näyttely koostuu harrastajan keräämästä laite- ja pelikokonaisuudesta, joka edustaa 1970- ja -80 -lukujen suosituimpia tietokoneita. Näyttelyn noin kymmenestä toimintakuntoisesta tietokoneesta osa on yleisön pelattavissa. Pelattavilla laitteilla pääsee aitoon tunnelmaan aina pelin hitaasta latautumisesta pelaamisen riemuun asti.

 

Näyttelyn pohjalla on Tuomo Ryynäsen harrastuksenaan keräämä ja käyttökuntoisena pitämä kokoelma 8bit-teknologian tietokoneita peleineen. Tuomon keräilyharrastus alkoi jo 1980-luvulla ja vähitellen kokoelma on kasvanut laitteiden ja pelien lisäksi myös oheismateriaaleilla, kuten ohjekirjoilla ja mainoksilla. Kokoelmasta on muodostunut myös näyttely, joka muistuttaa digikulttuurin ja tietokonepelaamisen alkuajoista. Tuomo on halunnut mahdollistaa alkuaikojen autenttisen pelikokemuksen myös nykypäivänä, vaikka siitä seuraakin kokoelman huoltotöitä ja rikkoutumisen vaaraa.

 

Näyttely on osa Tekniikan museon yhteisönäyttelyiden sarjaa. Yhteisönäyttelyissä harrastajat, käyttäjät ja tekijät pääsevät kertomaan juuri heille tärkeästä tekniikan osa-alueesta. Tavoite on tuoda näkyväksi tekniikan alojen kirjoa ja niihin liittyvän kiinnostuksen moninaisuutta sekä innostaa ottamaan museotilaa omakseen.

 

Pikasuodatuslaitos

Tekniikan museo toimii vanhoissa vesilaitoksen rakennuksissa.

 

Vesilaitoksen aikaiseen ulkoasuun kunnostettu Pikasuodatuslaitos on avoinna yleisölle museon kesäkaudella. Tänä vuonna näyttelytila aukeaa jo la 30.4.2022!

 

Pikasuodatuslaitos valmistui 1909. Rakennuksessa sijaitsevat museoidut hiekkasuodattimet, joiden läpi viereisten hallien saostusaltaissa kemiallisesti käsitelty vesi johdettiin ennen vesijohtoverkostoon laskemista. Suojeltu rakennus on entisöity alkuperäiseen asuunsa.

 

Mobiiliopas pikasuodatuslaitoksen historiaan osoitteessa: https://tarinasoitin.fi/tekniikanmuseo. Mobiiliopas löytyy myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tekniikan Museo - Näyttelyt - Pikasuodatinhalli
Skip to content