Suomen tarina tekniikan maana syntyy uraauurtavalla yhteistyöllä

Suomen tarina tekniikan maana syntyy uraauurtavalla yhteistyöllä

Tiedote 3.5.2017

Tekniikan museossa on käynnistynyt poikkeuksellisen laaja ja merkittävä yhteistyö suomalaisten teollisuusyritysten kanssa. Yhteistyön tuloksena avataan lokakuussa 2017 museon uusi perusnäyttely, Tekniikan maa. Tekniikan maa -näyttelyssä museo, yritykset, alan tutkijat ja muut toimijat kertovat yhdessä Suomen teollisuuden tarinan.

Tekniikan maa -näyttelyn yritysyhteistyökumppaneita ovat: 
ABB Oy, Boliden, Borealis Polymers Oy, Fingrid Oyj, Fiskars Oyj, Kone Oyj, Kotkamills Oy, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Vaisala Oyj ja Valmet Oyj.

Lisäksi näyttelyssä ovat mukana: 
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK, HSY Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut ja Tekniikan alan insinöörijärjestöt Tekniikan Akateemiset TEK, Insinööriliitto IL ry, Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL, Tekniska Föreningen i Finland ja Driftingenjörsförbundet sekä Maanmittauslaitos.

“Hanketta tukevat toimijat eivät ole museolle vain toiminnan rahoittajia, vaan näyttelysisällöt tuotetaan yhteistyössä heidän kanssaan. Tekniikan maa -näyttelyssä kerromme sen itsenäisen Suomen tarinan, joka on syntynyt suomalaisissa yrityksissä meidän suomalaisten tekemänä”, kertoo Tekniikan museon johtaja Marjo Mikkola.

“Hanke rahoitetaan täysin museon perusrahoituksen ulkopuolelta, mikä heijastaa sitä muutosta, jonka museoala kokonaisuudessaan joutuu lähivuosina kohtaamaan supistuneen julkisen rahoituksen vuoksi. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 700 000 euroa, josta yritysyhteistyön kautta tulevan rahoituksen osuus on noin kolmasosa. Lisäksi hanketta ovat rahoittaneet monet kulttuuri- ja tekniikan alan säätiöt, rahastot ja yhdistykset”, jatkaa Mikkola.

Hanketta ovat rahoittaneet myös Teknologiateollisuus ry, Tekniikan Edistämissäätiö, Suomen Kulttuurirahasto, TT-säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Näyttely tuo esille teollisuuden, tekniikan alan innovaatioiden ja osaamisen karttumisen roolin hyvinvointiyhteiskuntamme rakentajina. Tätä tarinaa ei ole aikaisemmin kerrottu. Näyttelytyön taustalla on myös vankka tieteellinen asiantuntijatyö ja käsikirjoitus, joka perustuu ajankohtaiseen tekniikan historian tutkimukseen.

Näyttelyn lähtöpisteenä on koti, josta teemat laajenevat infrastruktuuriin, tuotantoon, raaka-aineisiin ja prosesseihin ja uusiokäyttöön. Esillä ovat niin teknologian ja teollisuuden menneisyys, nykyisyys kuin tulevaisuus. Vuoteen 2026 asti esillä oleva näyttely uudistuu koko ajan. Myös kokeminen ja tekeminen ovat näyttelyssä tärkeässä roolissa. Näyttelyn tavoite on innostaa ja yllättää niin alaa tuntevat kuin museon uudet yleisöt.

Tekniikan maa -näyttely on osa virallista Suomi100-ohjelmaa.


TEKNIIKAN MAA

– Ensimmäinen kokonaisvaltainen yleisesitys teknologian ja teollisuuden merkityksestä ja kehityksestä Suomessa.
– Näyttelyn pinta-ala on noin 500m2.
– Projektiin liittyy näyttelyn teemoja syventävä tieteellinen julkaisu.
– Avautuu yleisölle 11.10.2017 ja on auki vuoteen 2026 asti.

TEKNIIKAN MUSEO

Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitseva Tekniikan museo on tekniikan alan valtakunnallinen erikoismuseo ja alansa ainoa yleismuseo Suomessa. Museon kokoelmiin on tallennettu kertomus Suomen tiestä agraariyhteiskunnasta globaaliksi teknologia-alan toimijaksi. Tekniikan museota ylläpitää yksityinen Tekniikan museon säätiö.


Lisätietoja:
Museonjohtaja
Marjo Mikkola
050 3755 687
marjo.mikkola@tekniikanmuseo.fi

Elämys- ja oppimispäällikkö
Johanna Vähäpesola
050 3699 126
johanna.vahapesola@tekniikanmuseo.fi

Aineistopyynnöt:
Viestintäkoordinaattori
Saara Klemetti
040 5868 617
saara.klemetti@tekniikanmuseo.fi
www.tekniikanmuseo.fi


Näyttelystä sanottua:

”Näyttely antaa kattavan kuvan suomalaisten ja teknologian välisestä suhteesta. Suomen tarinaa ei ole aikaisemmin kerrottu kunnolla tästä näkökulmasta. Tutkimuksissa ja näyttelyissä on pureuduttu valikoituihin aikakausiin tai teemoihin, mutta kokonaiskuvaa ei ole aikaisemmin luotu. Tämä on yllättävää, sillä tekniikan kehityksellä on ollut suuri merkitys Suomelle.”
Niklas Jensen-Eriksen,  Helsingin yliopiston yrityshistorian professori, näyttelyn tieteellistä käsikirjoitusta ohjanneen asiantuntijaryhmän jäsen

”Outokummulla on merkittävä rooli Suomen ja suomalaisen teollisuuden historiassa – yhtiön ja ruostumattoman teräksen historia ovat yhtä pitkiä kuin Suomen historia. Outokummun tutkimus ja kehitystoiminta ovat johtaneet liekkisulatusmenetelmän kaltaisiin innovaatioihin, joita ovat hyödyntäneet useat muut metalli- ja kaivosyhtiöt, ja yhtiön osaamisesta ja toiminnasta on versonut lukuisia muita yrityksiä. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on kestävä ja kierrätettävä materiaali moniin käyttökohteisiin, ja sen avulla rakennamme maailmaa, joka kestää ikuisesti. Siksi meille oli itsestäänselvää olla mukana Suomi 100 – Tekniikan maa -juhlanäyttelyssä jakamassa omalta osaltamme suomalaisen teknologian ja teollisuuden tarinaa.”
Roeland Baan, toimitusjohtaja, Outokumpu Oyj

“Tekniikan maa näyttely on luonteva osa Metson Suomi 100 näkyvyyttä. Näyttelyyn osallistuminen pohjustaa samalla tulevaa 150-v juhlavuottamme. Kävijät tulevat Metson osalta näkemään mielenkiintoisen katsauksen mineraalienkäsittelyn, kivenmurskauksen sekä venttiilien ja virtauksensäädön historiaan ja tulevaisuuteen – ja siihen, missä ja miksi näitä kaikkia tarvitaan modernia arkipäivää rakennettaessa.”
Urs Pennanen, SVP, Metso Oyj

”Vaisala on merkittävä suomalaisten innovaatioiden ja teknologioiden kehittäjä. Olemme olleet jo yli 80 vuotta yksi Suomen tärkeimpiä vientiyrityksiä. Haluamme olla mukana tuomassa esille tekniikan historiaa, ennen kaikkea sen tuomia hyötyjä meille kaikille. Näyttely tuo esille nämä asiat uudella ja raikkaalla tavalla.”
Riina Kirmanen, SVP Marketing, Communications and Sustainability, Vaisala Oyj

”Bolidenin näkökulmasta Tekniikan maa –näyttely on erittäin mielenkiintoinen hanke, jonka toteuttamisessa haluamme ehdottomasti olla mukana. On hienoa, että suomalaisen teollisuuden historia tuodaan näin näkyvästi esille itsenäisyyden juhlavuotena.”
Tarja Halonen, henkilöstöjohtaja, Boliden Kokkola Oy

“Tekniikan kehitys on näkyvästi läsnä kaikkien meidän arjessa, myös hissimatkoissa, sen uusimmat ilmiöt muuttavat kaupunkielämää pysyvästi.
KONE on vahvasti mukana tässä muutoksessa ja haluaa myös avata tekniikan ilmiöitä suurelle kansalle Tekniikan maa -näyttelyn kautta hauskalla ja mieleenpainuvalla tavalla. Yleisö pääsee muun muassa kuuntelemaan miten hissit viestivät älykkäiden järjestelmien kanssa, ja toisaalta myös siihen, miltä hissitekniikka näytti sata vuotta sitten.”
Liisa Kivelä, viestintäjohtaja, KONE Oyj

“Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry tukee Tekniikan maa –näyttelyä, joka kertoo Suomen teollisuuden ja teknologisen kehityksen tarinaa arjessa ja kodeissa tapahtuneiden muutosten kautta. Sähkö on ollut koko Suomen historian teollisuuden ja teknologisen kehityksen mahdollistaja. Sähkö on monipuolinen energiamuoto, jonka avulla voi valaista, liikuttaa ihmisiä ja tavaroita sekä tuottaa niin lämmintä kuin kylmää. Sähköä voidaan tuottaa monella eri tavalla ja yhä suurempi osuus sähköstä tuotetaan myös päästöttömästi. Sähkön merkitys kestävän hyvinvoinnin rakentamisessa myös tulevaisuuden Suomeen korostuu entisestään.”
Timo Kekkonen, toimitusjohtaja, STEK rySkip to content