Syyskauden myötä uusia koululaispalveluita

Syyskauden alkaessa Tekniikan museo ottaa uutuutena koululaispalveluvalikoimaan paljon toivotut, ohjatut ryhmätyöskentelymateriaalit eli tehtäväpolut. Ala- ja yläkouluille on omat tehtäväpolkunsa, joissa molemmissa käsitellään eri näkökulmista tekniikkaa, sen muutosta ja muutoksen vaikutusta arkeen ja yhteiskuntaan.  

Alakoululaisten Tekniikka muuttuu -polulla tutustutaan yhteisen johdannon ja ryhmätyötehtävien avulla tekniikan muutoksiin ja niiden ilmenemiseen ja vaikutuksiin arkielämässä. Palvelu päättyy Kahoot -visaan, jonka pelaamiseen käytetään pääsääntöisesti oppilaiden omia mobiililaitteita. Tehtävämateriaalit ja  esimerkkivastaukset saa museolta.

Yläkoululaisten Muutos – Tekniikka, arki ja yhteiskunta -tehtäväpolulla tekniikan muutokseen ja sen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin tutustutaan hieman laajemmin paitsi näyttelyesineiden, myös muiden lähdemateriaalien avulla.  Tehtävämateriaaliin ja keskustelun pohjana toimiviin esimerkkivastauksiin pääsee tutustumaan täällä: Muutos_esimerkkivastaukset.

Tarkemmat tiedot ja varausohjeet palvelut-sivulla.

Keskiviikkona 10.10. järjestettävässä opettajaillassa tutustutaan museon palveluiden periaatteisiin ja eri ikäryhmille suunnattuihin sisältöihin. Opettajailtaan ovat tervetulleita niin esi- ja alkuopetuksen, kuin peruskoulun ja toisen asteen opettajatkin. Palveluiden esittelyn ohella on mahdollisuus tutustua museon näyttelyihin, keskustella mieltä askarruttavista palveluteemoista tai esittää toiveita ja ajatuksia palvelusisältöjen suhteen. Ilmoittautuminen opettajailtaan tapahtuu keskiviikkoon 3.10. mennessä verkkolomakkeen kautta.Skip to content