Tekniikan museo hakee määräaikaisiin tehtäviin asiakaspalveluvastaavaa ja osa-aikaista hankesuunnittelijaa  

Asiakaspalveluvastaava vastaa museon avoinnapidosta ja lipunmyynnistä sekä toimintojen kehittämisestä ja toteuttamisesta yhdessä muun asiakaspalvelutiimin kanssa. Hän osallistuu työpajojen ohjaamiseen ja ryhmien opastamiseen sekä työskentelee myös itse säännöllisesti lipunmyynnissä. Tehtäviin kuuluvat mm. kassanhoito ja laskutus, työvuorosuunnittelu ja osa-aikaisten yleisötyöntekijöiden työn koordinointi. Työaika keskittyy arkipäiviin klo 9-17 välille, mutta sisältää ilta- ja viikonlopputyötä keskimäärin kerran kuukaudessa. Ilta- ja viikonlopputyö korvataan korotettuna vapaana.

Edellytämme joustavuutta, oma-aloitteista otetta ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Arvostamme kokemusta asiakaspalvelusta ja yleisötyöstä, englannin- ja ruotsinkielen taitoa sekä innostunutta asennetta teknologiakasvatusta kohtaan.

Hankesuunnittelija työskentelee osa-aikaisena ESR-rahoitteisessa Museot innovaatioalustana -hankkeessa. Hanke luo uusia tapoja käyttää museoita ja tutkii, miten museot voivat toimia mahdollistajina yhteiskunnalliselle toiminnalle. Hanke rakentaa yhteistyötä korkeakoulujen, yrittäjyyskasvatustoimijoiden ja museoiden välille sekä kehittää nuorten korkeakouluopiskelijoiden innovaatiokoulutusta ja työelämätaitoja.

Hankesuunnittelijan tehtäviin kuuluvat erilaiset suunnittelu-, ohjaus- ja tapahtumatuotannolliset työt, yhteydenpito hankkeen kumppaneihin ja osallistujiin, ryhmien ohjaaminen ja fasilitointi, sekä sisältösuunnittelu yhdessä museolehtorin, hankekumppaneiden ja osallistujien kanssa.

Edellytämme kokemusta nuorten aikuisten ohjaamisesta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteista työotetta. Arvostamme museoalan tuntemusta sekä kokemusta innovaatiokasvatuksen menetelmistä.

Tehtävät alkavat 1.3.2018 tai sopimuksen mukaan. Asiakaspalveluvastaavan tehtävä kestää vuoden 2018 loppuun, viikkotyöaika keskimäärin 36,25 h. Hankesuunnittelijan tehtävä on osa-aikainen (keskimäärin 2,5 pv/vko) ja kestää 30.6.2019 saakka. Tehtävissä noudatetaan museoiden työehtosopimusta ja tehtävät sijoittuvat vaativuusluokkaan 2, jossa peruspalkka €/kk on 1 852,23 €. Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista lisää. Tehtävissä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Lisätiedot avoinna olevista tehtävistä:

Elämys- ja oppimispäällikkö Johanna Vähäpesola, 050-369 9126.

Hakemukset ja CV sähköpostitse 23.1.2018 mennessä:

Elämys- ja oppimispäällikkö Johanna Vähäpesolalle, johanna.vahapesola (@) tekniikanmuseo.fiSkip to content