Tekniikan museo ja Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus tiivistävät yhteistyötään

Tekniikan museo ja Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus ovat sopineet yhteistyönsä tiivistämisestä. Yhteistyötä on tehty aiemminkin, mutta vuoteen 2022 saakka yltävän sopimuksen puitteissa yhteistyötä syvennetään ja systematisoidaan.
Sekä Tekniikan museon että tiedekasvatuskeskuksen toiminnan tavoitteena ovat lasten ja nuorten mielikuvituksen ruokkiminen, ihmettelyyn, tutkimiseen ja innovointiin kannustaminen, sekä innostaminen tieteiden pariin. Toiminta tähtää myös opettajien työn tukemiseen ja elinikäisen oppimisen ruokkimiseen motivoivien oppimiskokemusten ja -ympäristöjen kautta.

 

Tiivistettävän yhteistyön tarkoituksena on entistä tehokkaammin hyödyntää molempien osapuolten vahvuuksia yhteisessä toiminnassa. Yliopiston toteuttama tiedekasvatuksen tutkimuspohjainen kehittäminen vahvistaa Tekniikan museon pedagogista osaamista ja yhteistyössä toteutettavat uudet toimintamallit ja aineistot hyödyttävät molempia osapuolia.

 

Helsingin yliopiston opiskelijoille yhteistyö avaa mahdollisuuksia opintojaksojen ja pedagogisten opinnäytetöiden suorittamiseen Tekniikan museossa. Suunnitelmissa on järjestää opettajaksi opiskelevien tutustumisvierailuja museoon sekä toteuttaa mahdollisuus Tiedekasvatus-kurssin suorittamiseen museon oppimisympäristöissä. Yliopiston nuorille tutkijoille museo tarjoaa kohtaamispaikan ja mahdollisuuden tiedeviestinnässä harjaantumiseen. Omasta tutkimuksesta viestiminen ja tieteen popularisointi ovat osa tutkijoiden yhteiskunnallista vaikuttamista.

 

Helsingin yliopiston lapsia, nuoria ja koko perheitä osallistava tiedekasvatustoiminta perustuu opettajankoulutuksen yhteydessä tapahtuvaan tutkimukseen ja siihen pohjaavaan pedagogiseen kehittämiseen. Tutkimusta ja kehittämistä toteutetaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Tekniikan museon oppimisympäristöt ovat suosittu kohde niin opetusryhmien toiminnallisille opintokäynneille, kuin monien muiden yleisöjen vapaa-ajan vierailuille.

 

Li­sä­tie­to­ja:

 

Tekniikan museo: Museonjohtaja Marjo Mikkola, 050 3755 687, marjo.mikkola@tekniikanmuseo.fi

 

Helsingin yliopisto: Tiedekasvatuskeskuksen johtaja, professori Maija Aksela, 050 514 1450, maija.aksela@helsinki.fi

 Skip to content