Tulevaisuuden kokoelmat -hanke kartoittaa ja kehittää Tekniikan museon kokoelmaa

Tulevaisuuden kokoelmat -hanke kartoittaa ja kehittää Tekniikan museon kokoelmaa

 

Tekniikan museon Tulevaisuuden kokoelmat -hanke kehittää toimintatapoja kokoelmien aktiiviseen kartuttamiseen ja olemassa olevien kokoelmien tietosisältöjen rikastamiseen. Omien kokoelmien entistä parempi haltuunotto sekä suunnitelmallinen kartuttaminen ovat perusedellytyksiä sille, että Tekniikan museo voi toimia entistäkin paremmin menneisyyttä tallentavana ja tulevaisuutta luotaavana tekniikan alan areenana. Kokonaisuudessaan hanke parantaa museon kokoelmien saavutettavuutta.

Hanke aktivoi kokoelmien kannalta kiinnostavia asiantuntijoita, yrityksiä ja yritysten nykyisiä sekä eläköityneitä työntekijöitä jakamaan tietoaan museon kanssa. Heidän avullaan täydennetään kokoelmatietoja ja kehitetään osallistavia työtapoja. Ensimmäisiksi kohteiksi on valittu Nokia Datasiirto -kokoelma ja Robotiikka ja teollisuusautomaatio -kokoelma.

Hankkeen ensimmäinen osa keskittyy valmisteleviin töihin eli kokoelmien kartoittamiseen ja kokoelmahallinnalliseen uudelleenjärjestelyyn. Ensimmäisenä hankkeessa tuotetaan kokoelmakartta. Se on päivitettävä työkalu, jonka avulla voidaan suunnitella esimerkiksi kokoelmatoiminnan painopisteitä ja tavoitteita. Lisäksi kokoelmakarttaa voidaan hyödyntää henkilökunnan perehdytyksessä ja kokoelmaviestinnän kehittämisessä.

Toivon että kokoelmakartasta on apua kaikille museon työntekijöille, kun tulee tarvetta esitellä kokoelmia pääpiirteittäin, olipa kyseessä museoiden valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyö tai yritysten kanssa tehtävä yhteistyö”, projektitutkija Emilia Västi toteaa.

Hankkeeseen liittyy myös kuvaprojekti, jonka tavoitteina on saada kokoelmiin uusia kuvalahjoituksia kontekstitietoineen ja luoda yhteyksiä sekä eri tekniikan alojen asiantuntijoihin yrityksissä että jo eläkkeellä oleviin teknologian osaajiin. Hankkeen yhteydessä avataan aineistoja julkiseen Finna-tiedonhakupalveluun.

Hankkeen ensimmäinen osaprojekti on alkanut marraskuussa 2017 ja jatkuu toukokuun loppuun saakka. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta kevään 2018 aikana. Hankkeen ensimmäistä osaa on rahoittanut Jenny ja Antti Wihurin säätiö.

Tekniikan museo on valtakunnallinen erikoismuseo ja sen kokoelmissa on n. 56 000 esinettä isoista painokoneista pieniin kotitalousesineisiin ja minimaalisiin mikrosiruihin. Lisäksi museolla on valokuvia n. 54 000 kappaletta ja alan kirjallisuutta n. 50 000 nidettä sekä laaja teollisuuden ja tekniikan alan historiallinen arkisto. Tekniikan museossa vieraili vuoden 2017 aikana yli 37 000 kävijää.

Lisätietoja:
Kokoelmapäällikkö Kirsi Ojala
kirsi.ojala@tekniikanmuseo.fi
p.050 5208 755

Projektitutkija Emilia Västi
emilia.vasti@tekniikanmuseo.fi
p.040 5867 014Skip to content